Vinterferie og orientering.

Det er satt ut to løyper (7,6 km A/B og 3,7 km N/C) på Hensmoen. Langløypa går i to ulike terrengtyper, mens den korte løypa går i åpen skog med flere stier og veier.
Det noe is på de store stiene, ellers bart i terrenget. Vi har brukt mini o-poster uten koder.

Ta kontakt med Marit Tønnessen, mail: mahekje@online.no for pdf-fil med løypene. Blir sendt ut på mail til alle medlemmene

God tur og en riktig fin viterferie!  Vi sees på trening på mandag 2.mars kl. 17:30 på Hvervenkastet