Vil du være med å trene orientering?

Etter påske vil vi i Fossekallen IL arrangere terninger for barn og unge. Det stilles ingen krav til å ha noe kartkunnskap da all den nødvendig opplæringen innen bruk av kart og kompass vil bli gitt.

  •  tirsdag  7. april     Hov ungdomsskole      kl. 18.00
  •  tirsdag 14. april   Helgelandsmoen           kl. 18.00   (Pizza etter treningen)
  •  tirsdag 21. april   Hvervenkastet               kl. 18.00
  •  tirsdag 28. april  Eggemoen                       kl. 18.00
  •  tirsdag   5. mai     Hensmoen                      kl. 18.00

Alle barn i alle aldre er hjertelig velkommen. Vi merker alle arrangementene med o-skjermer fra hovedveiene ved stedet. Håper vi sees! Kontaktperson:  Leiv Inge Kjemperud  –  mobil  41 62 79 37.