Velkommen til årets Tur-orientering

Du kan enten gå inn på turorientering.no her, og laste ned kart, eller gå i sportsforretningene i Hønefoss/Jevnaker og kjøpe de over disk.

Årets tur-o kart:

EGGEMOEN:

Målestokk 1 : 10 000, nyrevidert 2015. Post 1 – 18, 1 kulturminner. Postene står ut fra 08.04.18 til 06.10.18.

Området ligger ca. 6 km nordøst for Hønefoss. Følg E16/riksv. 35 mot Jevnaker, ta inn mot Eggemoen flyplass. Parkering rett ved den nedlagte
militærleiren. Postene ligger langs fine stier og veier. Det er lettløpt flatt terreng med lite vegetasjon og mye stier.

Kontaktperson:  Ingeborg Borge mobil 99 33 03 63

VALDERSTØMOEN:

Målestokk 1 :10 000, utgitt 2016. Post 19 – 30, 1 høydepost og 2 kulturminner. Postene står ute fra 15.04.18 til 06.10.18.

Området ligger ca. 9 km nord for Hønefoss. Følg E16 mot Fagernes, ta av mot Hen ved Skårflågan/Pålerudbyen etter å ha passert Kudalen.

Stirik flat furumo med ravinedaler ned mot Ådalselva. Mer detaljert østover mot Hensmoen. Postene ligger langs stier og veier.

Kontaktperson: Erik Mælingen mobil 92 43 03 13

GULLERUD/ÅSA:

Målestokk 1 :10 000, utgitt 2017.  Post 31 – 45, 3 høydeposter og 1 kulturminner. Postene står ute fra 01.05.18 til 06.10.18

Området ligger ca. 6 km øst for Hønefoss. Følg E16 mot Oslo, ta av ved Eplehagen mot Åsa/Ringkollen. Følg veien mot Åsa.
Postene ligger i nærheten av Steinsfjorden skole (tidligere Vegård skole)

Terrenget postene ligger i, består av stifylte nord-syd-gående åser som er rike på kalkstein og med en del dødis-groper.
Spesielt med terrenget er at skråliene går i forskjellige retninger.

Postene ligger stort sett langs stier og veier.

Kontaktperson: Marit Kjemperud  mobil 92 29 18 33

HAGASETER, AKLANGEN:

Målestokk 1 :10 000, Utgitt 2013 Post 46 – 60 + 3 høydeposter. Postene står ute fra 01.06.18 til 06.10.18

Området ligger ca. 8 km vest for Hønefoss. Følg rv. 35 mot Ask. Ta av mot Aklangen. (Bomvei – kr. 30,-).
Fine bade og fiskemuligheter.

Postene ligger på sørsiden av veien mellom Aklangen og Engelen.  Terrenget er middels kupert skogsterreng med en del myrer og grøfter.
Kart har noen ny tråkk og stier som ikke står på kartet etter hogst.

Kontaktperson: Anders Langvandsbråten, 97 95 61 65.

 

GOD TUR!