Velkommen til årets Tur-orientering

Du kan enten gå inn på  her, https://www.turorientering.no/v/orienteering/organizer/288  og kjøpe kart, eller gå i sportsforretningene i Hønefoss og kjøpe de over disk. Oppstartdato kan bli før følge med på nett siden over.

Årets tur-o kart:

HENSMOEN: Målestokk 1 :10 000, utgitt 2018. Post 1 – 15. 2 høydeposter. Postene står ute fra 01.04.22
(Snø-forbehold) til 10.10.22

Området ligger ca. 6 km nord for Hønefoss. Følg E16 mot Fagernes og ta av til Hensmoen og så mot Vågård. Det er flere steder å parkere langs veien som ved Vågård Grendehus.

Terrenget varierer fra bratt skogsterreng med mange detaljer og stier, til flat furumo. Postene starter fra Vågård grendehus med en tur over åsen, og går så ned på Hensmoen for så å følge veien tilbake til Grendehuset.

Kontaktperson: Liv Anett Borge tlf. 93 01 42 45

 BERGERMOEN : Målestokk 1 :10 000, utgitt 2011. Post 16 – 30, 2 høydepost Postene står ute fra 15.04.22 til 10.10.22.

Område ligger ca. 9 km nordøst for Hønefoss. Følg E16 mot Jevnaker, ta av mot Trollmyra avfalls-stasjon og videre under jernbanen. Du er nå inne på kartet. Det er flere steder å parkere her.

Postene ligger på en furumo med mange stier. Man følger stier nesten hele veien i løypa.

Kontaktperson: Anders Langvandsbråten  tlf. 97 95 61 65.

 EGGEMOEN VED LUNNEPLASSEN:  Målestokk 1 :10 000, utgitt 2015. Post 31 – 45, 2 høydeposter. Postene står ute fra 01.05.22 til 10.10.22

Området ligger ca. 6 km nord for Hønefoss. Følg E16/ riksv. 350 mot Jevnaker, ta inn mot Eggemoen flyplass. Kjør mot Buttentjern skytebane (ny vei) så vestover til Lunneplassen.

Postene ligger i alt fra lettløpt flatt terreng med lite vegetasjon og mye stier, til krevende skråli i åsen.

Kontaktperson: Marit Borge Tønnessen Tlf. 92 29 18 33

HAGASETER/KVITMYRÅSEN (Aklangen): Målestokk 1 :10 000, Utgitt 2013. rev. 2 Post 46 – 60,  3 høydeposter. Postene står ute fra 01.06.22 til 06.10.22

Området ligger ca. 8 km sørvest for Hønefoss. Følg rv. 35 mot Ask. Ta av mot Aklangen. (Bomvei). Fine bade og fiskemuligheter.

Postene ligger på sørsiden av veien. Terrenget er middels kupert skogsterreng. Postene ligger langs stier på øst og vestsiden av Aklangen og mot Engeln. Det er en del stigning sørøst siden av Aklangen.

Kontaktperson: Erik Mælingen  Tlf 92 43 03 13

God tur! 🙂