Velkommen til årets Tur-orientering

Du kan enten gå inn på turorientering.no her, og laste ned kart, eller gå i sportsforretningene i Hønefoss og kjøpe de over disk.

Årets tur-o kart:

EGGEMOEN:

Målestokk 1 :10 000, utgitt 2015. Post 1 – 15. Postene står ute fra 01.04.20 til 10.10.20

Området ligger ca. 6 km nordøst for Hønefoss. Følg E16/ riksv. 35 mot Jevnaker, ta inn mot Eggemoen flyplass. Parkering rett ved den nedlagte militærleiren.
Postene ligger langs fine stier og veier. Det er lettløpt flatt terreng med lite vegetasjon og mye stier.

Kontaktperson: Liv Anett/Ingeborg Borge mobil 99 33 03 63

GULLERUDTJERN:

Målestokk 1 : 10 000, nyrevidert 2018. Post 16 – 30, 3 høydepost.
Postene står ut fra 25.03.20 – 10.10.20.

Området ligger ca. 6 km øst for Hønefoss. Følg E16 mot Oslo, ta av ved Eplehagen mot Klekken, fylkesveg 241. Den greieste adkomsten til Gullerudmarka er fra Borgergrenda.

Terrenget postene ligger i, består av stifylte nord-syd-gående åser som er rike på kalkstein og med en del dødis-groper. Spesielt med terrenget er at skråliene går i forskjellige retninger.

Postene ligger stort sett langs stier og veier. Dere passerer gjennom et naturreservat, vær varsom!

Kontaktperson: Marit Borge Tønnessen  Mobil 92 29 18 33

SOKNA NORD:

Målestokk 1 :10 000, utgitt 1994. Post 31 – 45, 3 høydeposter. Postene står ute fra 25.04.20 til 10.10.20

Kjør riksveg 7 til Sokna. Ta av mot Strømsoddbygda i Sokna sentrum. Man kjører inn på kartet når man passerer skolen og kirka. Det er flere steder å parkere langs veien innover.

Terrenget varierer fra rolig furumo til kupert og krevende skråli. Det er noen endringer i terrenget i forhold til kartet. Noe av stisystemet mellom post 34 og 35 er borte, så det er hengt ut røde/hvite bånd på en del av strekningen mellom postene der. Samme mellom post 38 og 39. Det er også kommer på flere kjøre-stier i terrenget etter hogst-maskin, samt noen hogstfelt nye og hogstfelt som er delvis grodd igjen. Samt noen gjerder her og der.
Men terrenget er flott og ingen problemer med å finne frem, selv om det er en sort løype.

Kontaktperson: Erik Mælingen mobil 92 43 03 13 og Ole Nyhagen mobil 40 40 73 14

AKLANGEN NV

Målestokk 1 :10 000, Utgitt 2010 Post 46 – 60 + 3 høydeposter. Postene står ute fra 01.06.20 til 10.10.20

Området ligger ca. 8 km vest for Hønefoss. Følg rv. 35 mot Ask. Ta av mot Aklangen. (Bomvei – kr. 30,-). Fine bade og fiskemuligheter.

Postene ligger på nordsiden av veien. Terrenget er middels kupert skogsterreng med en del myrer og grøfter. Kart har noen ny tråkk og stier som ikke står på kartet.

Kontaktperson: Anders Langvandsbråten, 97 95 61 65.

Følg ellers helsemyndighetenes råd om å holde avstand til andre man event. skulle treffe på i løypa.

God tur! 🙂