Velkommen til årets Tur-orientering

Du kan enten gå inn på turorientering.no her, og laste ned kart, eller gå i sportsforretningene i Hønefoss/Jevnaker og kjøpe de over disk.

Årets tur-o kart:

HENSMOEN:

Målestokk 1 : 10 000, nyrevidert 2018. Post 1 – 15, 2 høydepost. Postene står ut fra 15.04.19 – 06.10.19. (Snøforbehold)

Området ligger ca. 6 km nord for Hønefoss. E16 går gjennom  kartet. Sør for E16 fabrikk-område, flat furumo og nord bratt skogsterreng med mange detaljer.

Kontaktperson: Ingeborg Borge mobil 99 33 03 63

 

EGGEMOEN/LUNNEPLASSEN:

Målestokk 1 :10 000, utgitt 2018. Post 16 – 30, 2 høydeposter. Postene står ute fra 01.05.19 til 06.10.19.

Området ligger ca. 6 km nordøst for Hønefoss. Følg E16/ riksv. 35 mot Jevnaker, ta inn motEggemoen flyplass.
Kjør mot Buttentjern skytebane til Lunneplassen( Ny vei)

Alt fra lettløpt flatt terreng med lite vegetasjon og mye stier, til krevende skråli.

Kontaktperson: Erik Mælingen mobil 92 43 03 13

 

ENGELN, AKLANGEN:

Målestokk 1 :10 000, Utgitt 2010 Post 31 – 45 + 2 høydeposter. Postene står ute fra 01.06.19 til 06.10.19

Området ligger ca. 8 km vest for Hønefoss. Følg rv. 35 mot Ask. Ta av mot Aklangen. (Bomvei – kr. 30,-). Fine bade og fiskemuligheter.

Postene ligger rundt Engeln på begge sider av veien. Terrenget er middels kupert skogsterreng med en del myrer og grøfter. Kart har noen ny tråkk,
hogds-områder og stier som ikke står på kartet.

Kontaktperson: Anders Langvandsbråten, 97 95 61 65.

 

VÆLSVANN ØST:

Målestokk 1:10 000, utgitt 2013, Post 46 – 60 + 3 høydeposter. Postene står ute fra 01.06.19 til 06.10.19.

Området ligger ca. 15 km nord Hønefoss. Ta av fra E 16 mot Hensmoen, Bomveg kr. 30,-.

Dette er skikkelig skogsterreng! Lite stier, middels grov kupert. En del stigning underveis.

Kontaktperson: Marit Tønnessen, 92 29 18 33.

 

GOD TUR!