Velkommen til årets Tur-orientering

Du kan enten gå inn på her, https://www.turorientering.no/v/orienteering/organizer/288 og kjøpe kart, eller gå i sportsforretningene i Hønefoss og kjøpe de over disk. Oppstartdato kan bli før følge med på nett siden over.

Årets tur-o kart:

HENSMOEN: Målestokk 1 :10 000, utgitt 2018. Post 1 – 15. 3 høydeposter. Postene står ute fra 01.04.24 (Snø-forbehold) til 10.10.24. Turen er på 6 km. Estimert gangtid 2/3 timer.

Området ligger ca. 6 km nord for Hønefoss. Følg E16 mot Fagernes og ta av til Hensmoen og så mot Vågård. Det er flere steder å parkere langs veien som ved Vågård Grendehus.
Terrenget varierer fra bratt skogsterreng med mange detaljer og stier, til flat furumo. Postene starter fra Vågård grendehus med en tur over åsen, og går så ned på Hensmoen for så å følge veien tilbake til Grendehuset. 

Kontaktperson: Liv Anett Borge tlf. 93 01 42 45

GULLERUD, ÅSA : Målestokk 1 :10 000, rekv. 2020. Post 16 – 30, 3 høydeposter. Postene står ute fra 15.04.24 til 10.10.24. Turen er på 6 km. Estimert gangtid 2,5 – 3 timer

Området ligger ca. 6 km sør-øst for Hønefoss. Følg E16 mot Oslo, ta av ved Eplehagen mot Åsa/Ringkollen. Følg veien mot Åsa. Parkering ved Steinsfjorden Montessori skole
Terrenget postene ligger i, består av stifylte nord-syd-gående åser som er rike på kalkstein og med en del dødis-groper. Spesielt med terrenget er at skråliene går i forskjellige retninger.

Postene ligger langs stier og veier en del av turen, men dere treffer også mer krevende orientering.

Kontaktperson: Marit Borge Tønnessen Tlf 92291833

 EGGEMOEN MOT VÅGÅRD:  Målestokk 1 :10 000, utgitt 2011 . Post 31 – 45,1 kulturpost. Postene står ute fra 01.05.24 til 10.10.24. Turen er på 7 km. Estimert gangtid 2 – 3 timer.

Området ligger ca. 8 km nord for Hønefoss. Følg E16/ riksv. 350 mot Jevnaker, ta inn mot Eggemoen flyplass.  Flere steder å parkere her.

Terrenget postene ligger i er flat, stirik furumo med dype ravinedaler mot vest. Det finnes et kulturminne underveis.

Kontaktperson: John Morten Landrø – Telefon 91 65 59 91

ENGELN: Målestokk 1 :10 000, Utgitt 2010 Post 46 – 60 + 3 høydeposter. Postene står ute fra 01.06.24 til 10.10.24.  Turen er på 5 km. Estimert gangtid 2,5 – 3 timer.

Området ligger ca. 8 km sør-vest for Hønefoss. Følg rv. 35 til Ask. Ta av mot Aklangen. (Bomvei). Følg veien fra Aklangen og inn mot Engeln.
Postene er lagt rundt Engeln. Terrenget er middels kupert skogsterreng med en del myrer og grøfter. Lite stier.

Kontaktperson: Anders Langvandsbråten, 97 95 61 65.

God tur 🙂