Velkommen til årets Tur-orientering

Du kan enten gå inn på her, https://www.turorientering.no/v/orienteering/organizer/288 og kjøpe kart, eller gå i sportsforretningene i Hønefoss og kjøpe de over disk. Oppstartdato kan bli før følge med på nett siden over.

Årets tur-o kart:

GULLERUDTJERN: Målestokk 1 :10 000, utgitt 2016. Post 1 – 16.  3 Høydeposter. Postene står ute fra 01.04.23 (Snø-forbehold) til 10.10.23

Området ligger ca. 6 km øst for Hønefoss. Følg E16 mot Oslo, ta av ved Eplehagen mot Klekken, fylkesveg 241. Den greieste adkomsten til Gullerudmarka er fra Borgergrenda.

Terrenget postene ligger i, består av stifylte nord-syd-gående åser som er rike på kalkstein og med en del dødis-groper. Spesielt med terrenget er at skråliene går i forskjellige retninger.

Postene ligger stort sett langs stier og veier. Dere passerer gjennom et naturreservat, vær varsom!  (Se eget skriv)

Kontaktperson: Liv Anett Borge mobil 93 01 42 45.

SKJERPÅSEN : Målestokk 1 :7 500, noe rev.  2019. Post 17 – 30, 1 høydepost og 2 kulturminner. Postene står ute fra 01.05.23 til 10.10.23.

Området ligger ca. 6 km nord for Hønefoss. Ta av til Hensmoen og kjør forbi Spenncon og mot Vågård skytebane. Sving av til venstre før skytebanen og parker på Setervadsletta. (Ved bommen til Vælsvanna)

Terrenget: Postene står i gruveåsen. Litt bratt terreng, men mulig å følge en sti/tømmervei til flere av postene. Ellers er kraftledningen ei rettesnor i nordre del av kartet.

Kontaktperson: Marit Borge Tønnessen  tlf. 92 29 18 33

SOKNA  NORD: Målestokk 1 :7 500, utgitt 1994. Noe rekv. 2023. Post 31 – 45, 2 høydeposter. Postene står ute fra 15.05.23 til 10.10.23

Veibeskrivelse: Kjør riksveg 7 til Sokna. Ta av mot Strømsoddbygda i Sokna sentrum. Man kjører inn på kartet når man passerer skolen og kirka. Parkering planlagt nord for Furumoen nedenfor gamle skytebanen på Sokna.

Terrenget er alt fra stifullt furumo, grusvei,  til kuppert og dels krevende terreng.

Kontaktperson: Ole Nyhagen mobil 40 40 73 14

AKLANGEN ØST: Målestokk 1 :10 000, Utgitt 2020 Post 46 – 60 + 3 høydeposter. Postene står ute fra 15.06.23 til 10.10.23

Området ligger ca. 8 km vest for Hønefoss. Følg rv. 35 mot Ask. Ta av mot Aklangen. (Bomvei – kr. 30,-).

Postene ligger på østsiden av veien. Parkering ved Aklangen.

Terrenget er middels kupert skogsterreng med noen stier.

Kontaktperson: Anders Langvandsbråten, 97 95 61 65

God tur 🙂