TURORIENTERING FOR ALLE

Fossekallen IL var i fjor med blant Norges Orienteringsforbund sine pilotklubber i sitt satsingsprosjekt «Turorientering for funksjonshemmede». Vi vil derfor i 2017 også tilby 50 stolper (poster) i Hønefoss nærområde. Stolpene er plassert slik at de skal kunne nåes fra manuell rullestol, men noen av postene kan være noe krevende.

Vi har stolper i følgende områder: Hønefoss Sentrum, Hovsmarka, Eggemoen og Hensmoen.

Du gjør som følger:

  1. Registrer deg som deltaker på www.turorientering.no/fossekallenil
  2. Last ned kart og klippekort gratis fra denne siden
  3. Finn en post (se bilde under)
  4. Registrer koden på www.turorientering.no/fossekallenil eller noter den på klippekortet som sendes til Marit Kjemperud (se adresse under)

Postene er stolper som står plassert i terrenget og merket på kartet med en rød ring. Postene består av små metallskilt på framsiden av hver stolpe. Her står det et unikt post nummer og en kode for hver post (stolpe, se bilde under).

Ved registrering av kodene på www.turorientering.no/fossekallenil , eller å sende klippekortet til Marit Kjemperud, Sørflatveien13, 3516 Hønefoss før 5. oktober er du med i trekningen av flotte premier. NB!! Premieliste blir lagt ut på www.turorientering.no/fossekallenil

Det skal nå være mulig å oppnå turorienteringsmerke for funksjonshemmede som registrerer minst 20, 30 eller 40 poster. Husk å hake av for funksjonshemmede.

Husk å legge inn klippene på nettet etter turen. GOR TUR!!