Treningsløype uke 18/19 på Hensmoen

Vi har for uke 18/19 satt ut to løyper med utgangspunkt fra Biltilsynet Hensmoen. Løypene lagt i et meget lettløpt terreng. Tren gjerne kompassløping der dette er mulig. Det er åpen og fin skog nesten overalt. Postene er markert med små poster og det er kode på hver post.  

Kartene er i målestokk 1:10000. 
 
N løype  2,8 km
AB løype – 5,7 km   

Husk smittevernregler. Hold avstand og ikke gå flere i følge.   

Ønsker alle noen fine uker og god tur i skogen 🙂

Grete og Marit