Det er nå lagt ut treningsposter på Ulvenåsen , Skjerpåsen og Åsa( Fra gamle Vegård skole). Disse blir stående ute frem til midten av september 2017.Postene er små miniposter , og det ligger ute 50 poster til sammen. Har foreløpig måttet legge ut kartene i PDF da jeg ikke fikk til å legge dem inn i JPEG. Når jeg har funnet ut av hva jeg gjør galt , kommer de i det formatet.

Kartene kan lastes ned fra menyen  «TRENINGER». Det er kun disse små postflaggene og ingen postnummer eller koder.

Verdt å nevne er at det på kartet Skjerpåsen er kommet en del forandringer i terrenget som nye hogstfelt og en del spor etter skogsmaskiner, så noen av stiene kan være litt vanskelig å finne. Har revidert kartet lite grann , og fått på noenlunde slik de nye hogstflatene er.

Skulle noe være feil eller en post mangler , så ring meg på 40407314.

Ole Aalde Nyhagen