Stolpejakten på Ringerike

Fossekallen IL, i samarbeide med Ringerikskraft, Tronrud Eiendom og Ringerike kommune, er stolt over at vi i år også kan gi dere tilbud som Stolpejakten på Ringerike.

Stolpejakten er et landsomfattende aktivitetskonsept som er gratis for alle å ta i bruk. I 2019 var det over 100.000 nordmenn som registrerte seg og fant
turmål over nesten hele Norge.

Vi håper du også tar i brukene kartene og på den måten blir kjent i nærmiljøet, får god trim og blir med på spennende Stolpejakt.

Kartene kan lastes ned her: Hønefoss midtre og Hønefoss søndre park

Det er i alt 30 stolper å lete etter på Ringerike. Hver stolpe består av en meterhøy trestolpe med nummer og en bokstav, samt en QR-kode for deg
som bruker smarttelefon til å registere stolpene.

Registerer stolpene manuelt eller elektronisk.  Gå til www.stolpejakten.no God tur!!

Kontaktinformasjon: Marit Helene Tønnessen – Tlf. 92291833