Klubbmesterskap

Søndag 16. september

Start mellom 12.00 – 14.00

Fremmøte: Vågård Grendehus merket fra E16.

Løyper og klasser for alle.

Løypelegger: Ole Nyhagen.

Servering av kake, frukt, brus og kaffe

Mulighet for grilling, så ta med grillmat.

Premieutdeling klubbmesterskap på avslutningen vår.

Håper at flest mulig har anledning til å komme. Er selvfølgelig åpent for andre klubber også.

Velmøtt

 

 

Norgesmesterskap i PreO og TempO – 25. og 26. august 2018

Fossekallen IL – Orientering er arrangør av Norgesmesterskapet i PreO og TempO 2018.

Arrangementet finner sted i Åsa, nord i Steinsfjorden ca. 7 km øst for Hønefoss 25. og 26. august.Arrangementsleder er Tom Bondehagen, løypelegger er Knut Terje Ovesen og kontrollør er Jan-Erik Haug. Samlingsplass er Steinsfjorden Montessoriskole, i sentrum av Åsa.

Utenlandske deltakere er velkomne.
De deltar ikke i medaljekampen, men konkurrerer på like vilkår for øvrig i konkurransen.

Åsa-området er sperret for alle deltakere fram til arrangementsdagen.

Pre-O arrangeres lørdag 25. august med første start kl. 13.00. Det er 2 minutters intervall mellom hver startende. Startkontingent i NM er kr. 300, den avregnes via eventor.no.Utenlandske deltaker betaler kr. 200 kontant på arenaen før start.

TempO arrangeres søndag 26. august med første start kl. 11.00. Her er det kø-start. Startkontingent i NM er kr. 300, den avregnes via eventor.no. Utenlandske deltaker betaler kr. 200 kontant på arenaen før start.

Kartet er opprinnelig konstruert med målestokk 1:7.500 og 2,5 meters ekvidistanse. Det blir Pre-O revidert i løpet av juli måned. Konkurransekartet begge dager er i målestokk 1:4.000 med 2,5 meters ekvidistanse.

Samlingsplassen er utendørs og innendørs, med salg og toaletter, inklusive HC-toalett.

Påmeldingsfristen er mandag 13. august innen kl. 23.59.

Mer informasjon blir lagt ut i på Eventor i begynnelsen av august.

 

Sommeravslutning

Styret inviterer herved alle medlemmene med familie til Sommeravslutning

Fremmøte Fredag 22. juni på Vælsvannet ca. kl. 17:30. Begynner å grille kl. 18:00.
Hyggelig samvær med medlemmene.

Påmelding til Marit tlf. 92291833 eller mail mahekje@online.no innen onsdag 20. juni.
Vi spanderer grillmat og brus.

Husk å ta med Campingbord og stol. Mulighet for å bade dersom været tillater det.

Velmøtt!

 

Jonsokløpet 2018

FOSSEKALLEN IL innbyr til 66. Jonsokløpet søndag 10. juni 2018 i Vågårdsåsen ved Hensmoen.

Frammøte: Samlingsplass innenfor Spenncon på Hensmoen

Parkering: Vågård skytebane merket fra E16 Hensmoen. 5 minutter å gå til samlingsplass

Første start kl. 11.00 (fri start N- klasser fra 10.00) Start for alle ca. 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Kart Eggemoen/Hensmoen i målestokk 1:10.000, utgitt 2015, målestokk 1:7500 for alle løyper, ekvidistanse 5 m.

Terrenget: Er preget av en del hogst og til dels kupert terreng med en del stier.

Påmelding: Ordinær påmelding via Eventor innen mandag 4. juni.

Etteranmelding: fram til fredag 8. juni kl. 19.00 deretter finnes det direkteløyper. Med spørsmål ta kontakt på e-post: mahekje@online.no.
Kontaktperson: Marit Kjemperud – telefon 92 29 18 33. På løpsdagen er det kun påmelding i direkteløyper.

 Fine premier fra Hadeland Glassverk

Velmøtt

 

 

 

Stolpeorientering ved Ullerål og Hønefoss skolen

Vi setter ut 20 stolper ved Ullerål og Hønefoss skolen i mai. Stolpene ved Ullerål skolen er ute.

Stolpeorientering 

Stolpeorientering er kort fortalt enkle turorienteringsposter i nærmiljøet, som er en god introduksjon for deg som ikke har prøvd orientering tidligere. Det er samtidig en mosjonsaktivitet med lav terskel. Løypene inneholder kun lette stigninger på asfalt, grus, skogsveier og gode stier og med lett tilgjengelige poster. I hovedsak kortere turer i nærområdene. Du kan bruke din egen hastighet og din egen rekkefølge på å besøke postene.

Du gjør som følger:

  1. Registrer deg som deltaker på turorientering.no/fossekallenil
  2. Last ned kart og klippekort gratis fra denne siden
  3. Finn en post (se bilde over)
  4. Registrer koden på turorientering.no/fossekallenil eller noter den på klippekortet som sendes til Erik Mælingen (se adresse under).

Postene er stolper som står plassert i terrenget og merket på kartet med en rød ring. Postene består av små metallskilt på toppen av hver stolpe. Her står det et unikt post nummer og en kode for hver post (stolpe, se bilde over). Ved registrering av kodene på www.turorientering.no/fossekallenil , eller å sende klippekortet til Erik Mælingen, Sørflatveien 25, 3516 Hønefoss før 10. oktober er du med i trekningen av flotte premier.