Sesongavslutning på Klubbhuset i Schjongslunden

FREDAG 16. NOVEMBER KL. 1800 INVITERER VI TIL EN HYGGEAFTEN PÅ KLUBBHUSET I IDRETTSPARKEN.

VI HÅPER ALLE SOM HAR TILKNYTNING TIL LAGET KAN KOMME, OG INNBYR SPESIELT ALLE SOM HAR DELTATT
PÅ TUR-ORIENTERING, STOLPEJAKT OG OPPLEGG FOR FUNKSJONSHEMMEDE I SOMMER.

 

 

VI SERVERER KAFFE OG KAKE! DELER UT MERKER TIL ”SKOGSTRIMMEN” OG DELTAKERUTMERKELSER TIL DE SMÅ.
UTLODNING AV FINE PREMIER.

HJERTELIG VELKOMMEN!    

Klubbmesterskap

Søndag 16. september

Start mellom 12.00 – 14.00

Fremmøte: Vågård Grendehus merket fra E16.

Løyper og klasser for alle.

Løypelegger: Ole Nyhagen.

Servering av kake, frukt, brus og kaffe

Mulighet for grilling, så ta med grillmat.

Premieutdeling klubbmesterskap på avslutningen vår.

Håper at flest mulig har anledning til å komme. Er selvfølgelig åpent for andre klubber også.

Velmøtt

 

 

Norgesmesterskap i PreO og TempO – 25. og 26. august 2018

Fossekallen IL – Orientering er arrangør av Norgesmesterskapet i PreO og TempO 2018.

Arrangementet finner sted i Åsa, nord i Steinsfjorden ca. 7 km øst for Hønefoss 25. og 26. august.Arrangementsleder er Tom Bondehagen, løypelegger er Knut Terje Ovesen og kontrollør er Jan-Erik Haug. Samlingsplass er Steinsfjorden Montessoriskole, i sentrum av Åsa.

Utenlandske deltakere er velkomne.
De deltar ikke i medaljekampen, men konkurrerer på like vilkår for øvrig i konkurransen.

Åsa-området er sperret for alle deltakere fram til arrangementsdagen.

Pre-O arrangeres lørdag 25. august med første start kl. 13.00. Det er 2 minutters intervall mellom hver startende. Startkontingent i NM er kr. 300, den avregnes via eventor.no.Utenlandske deltaker betaler kr. 200 kontant på arenaen før start.

TempO arrangeres søndag 26. august med første start kl. 11.00. Her er det kø-start. Startkontingent i NM er kr. 300, den avregnes via eventor.no. Utenlandske deltaker betaler kr. 200 kontant på arenaen før start.

Kartet er opprinnelig konstruert med målestokk 1:7.500 og 2,5 meters ekvidistanse. Det blir Pre-O revidert i løpet av juli måned. Konkurransekartet begge dager er i målestokk 1:4.000 med 2,5 meters ekvidistanse.

Samlingsplassen er utendørs og innendørs, med salg og toaletter, inklusive HC-toalett.

Påmeldingsfristen er mandag 13. august innen kl. 23.59.

Mer informasjon blir lagt ut i på Eventor i begynnelsen av august.

 

Sommeravslutning

Styret inviterer herved alle medlemmene med familie til Sommeravslutning

Fremmøte Fredag 22. juni på Vælsvannet ca. kl. 17:30. Begynner å grille kl. 18:00.
Hyggelig samvær med medlemmene.

Påmelding til Marit tlf. 92291833 eller mail mahekje@online.no innen onsdag 20. juni.
Vi spanderer grillmat og brus.

Husk å ta med Campingbord og stol. Mulighet for å bade dersom været tillater det.

Velmøtt!

 

Jonsokløpet 2018

FOSSEKALLEN IL innbyr til 66. Jonsokløpet søndag 10. juni 2018 i Vågårdsåsen ved Hensmoen.

Frammøte: Samlingsplass innenfor Spenncon på Hensmoen

Parkering: Vågård skytebane merket fra E16 Hensmoen. 5 minutter å gå til samlingsplass

Første start kl. 11.00 (fri start N- klasser fra 10.00) Start for alle ca. 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Kart Eggemoen/Hensmoen i målestokk 1:10.000, utgitt 2015, målestokk 1:7500 for alle løyper, ekvidistanse 5 m.

Terrenget: Er preget av en del hogst og til dels kupert terreng med en del stier.

Påmelding: Ordinær påmelding via Eventor innen mandag 4. juni.

Etteranmelding: fram til fredag 8. juni kl. 19.00 deretter finnes det direkteløyper. Med spørsmål ta kontakt på e-post: mahekje@online.no.
Kontaktperson: Marit Kjemperud – telefon 92 29 18 33. På løpsdagen er det kun påmelding i direkteløyper.

 Fine premier fra Hadeland Glassverk

Velmøtt