Jonsokløpet 2018

FOSSEKALLEN IL innbyr til 66. Jonsokløpet søndag 10. juni 2018 i Vågårdsåsen ved Hensmoen.

Frammøte: Samlingsplass innenfor Spenncon på Hensmoen

Parkering: Vågård skytebane merket fra E16 Hensmoen. 5 minutter å gå til samlingsplass

Første start kl. 11.00 (fri start N- klasser fra 10.00) Start for alle ca. 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Kart Eggemoen/Hensmoen i målestokk 1:10.000, utgitt 2015, målestokk 1:7500 for alle løyper, ekvidistanse 5 m.

Terrenget: Er preget av en del hogst og til dels kupert terreng med en del stier.

Påmelding: Ordinær påmelding via Eventor innen mandag 4. juni.

Etteranmelding: fram til fredag 8. juni kl. 19.00 deretter finnes det direkteløyper. Med spørsmål ta kontakt på e-post: mahekje@online.no.
Kontaktperson: Marit Kjemperud – telefon 92 29 18 33. På løpsdagen er det kun påmelding i direkteløyper.

 Fine premier fra Hadeland Glassverk

Velmøtt

 

 

 

Stolpeorientering ved Ullerål og Hønefoss skolen

Vi setter ut 20 stolper ved Ullerål og Hønefoss skolen i mai. Stolpene ved Ullerål skolen er ute.

Stolpeorientering 

Stolpeorientering er kort fortalt enkle turorienteringsposter i nærmiljøet, som er en god introduksjon for deg som ikke har prøvd orientering tidligere. Det er samtidig en mosjonsaktivitet med lav terskel. Løypene inneholder kun lette stigninger på asfalt, grus, skogsveier og gode stier og med lett tilgjengelige poster. I hovedsak kortere turer i nærområdene. Du kan bruke din egen hastighet og din egen rekkefølge på å besøke postene.

Du gjør som følger:

 1. Registrer deg som deltaker på turorientering.no/fossekallenil
 2. Last ned kart og klippekort gratis fra denne siden
 3. Finn en post (se bilde over)
 4. Registrer koden på turorientering.no/fossekallenil eller noter den på klippekortet som sendes til Erik Mælingen (se adresse under).

Postene er stolper som står plassert i terrenget og merket på kartet med en rød ring. Postene består av små metallskilt på toppen av hver stolpe. Her står det et unikt post nummer og en kode for hver post (stolpe, se bilde over). Ved registrering av kodene på www.turorientering.no/fossekallenil , eller å sende klippekortet til Erik Mælingen, Sørflatveien 25, 3516 Hønefoss før 10. oktober er du med i trekningen av flotte premier.

Vil du lære mer om kart og kompass?

Vi tilbyr opplæring i bruk av kart og kompass.

Mandag 30.04  Kl.18.00 – 19.30

Sted: Ullerål skole

Instruktør: Grete Borge Hovi

Program:

Kort info/teori om kart og kompass før praktiske øvelser ute. Du lærer å lese kartet, hvordan du enkelt kan bruk kompass for å orientere kartet rett vei osv.

Opplæringen passer for alle uansett alder. Fint for barn, unge og voksne.

 

 

Påmelding. Gi beskjed til Marit Kjemperud, tlf. 92291833 innen onsdag 25. april.

Finn Fram dag med tur-o åpning i samarbeid med Barnas Turlag

Søndag 15. april 2018

Fremmøte: Eggemoen – kl. 12.00 – Merket fra E16

Vi tilbyr følgende aktiviteter:

 • Tur-o åpning med salg av poser for både ”Skogstrimmen“ og “Minitrimmen”
 • Lynkurs i bruk av kart og kompass
 • Orienteringsløype med spennende aktiviteter underveis
 • Premie til alle
 • Mulighet for å grille medbrakt bålmat

Jeg har hørt at Trygve Trygg kommer. Kommer du?

trygve-kompass

Vi tilbyr en opplevelsesdag for hele familien!

Løpsledere: Tommy Bjerke og Nina Birkeland

Påmelding til: Marit, tlf. 92291833/mahekje@online.no eller Tom Erik, tlf. 40917812/tom-erik@tompreik.no

Velmøtt!!

ÅRSMØTE ONSDAG 14. MARS PÅ KLUBBHUSET

INNKALLING til Årsmøte onsdag  14. mars 2018 kl. 18.30

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av møteleder, sekretær og to rep. til å underskrive protokoll
Behandle gruppeårsmeldinger ski – orientering
Behandle regnskapet i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette medlemskontingent
Vedta Fossekallen ILs budsjett
Behandle Fossekallen ILs organisasjonsplan

Foreta følgende valg:

 1. Leder og nestleder
 2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 4. 2 revisorer
 5. Representanter til ting og møter i de org. Idrettslaget er tilsluttet
 6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Saker til behandling må være styret i hende innen 17. februar!

 

STYRET I FOSSEKALLEN IL