ÅRSMØTE ONSDAG 14. MARS PÅ KLUBBHUSET

INNKALLING til Årsmøte onsdag  14. mars 2018 kl. 18.30

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av møteleder, sekretær og to rep. til å underskrive protokoll
Behandle gruppeårsmeldinger ski – orientering
Behandle regnskapet i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette medlemskontingent
Vedta Fossekallen ILs budsjett
Behandle Fossekallen ILs organisasjonsplan

Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de org. Idrettslaget er tilsluttet
  6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Saker til behandling må være styret i hende innen 17. februar!

 

STYRET I FOSSEKALLEN IL

God jul og et riktig Godt nyttår

Vi er i god gang med å planlegge sesong 2018. Vi har følgende aktiviteter:

  • Finn Fram dag med turo åpning sammen med Ringerike turistforening den 15. april på Eggemoen
  • Turorientering blir på følgende områder: Eggemoen, Gullerud – Åsa, Valderstømoen (på moen) og Aklangen (Engelen)
  • Jonsokløpet blir søndag 10. juni
  • Karusell renn 2. påskedag og 1. mai

Styret i Fossekallen IL vil med dette ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og ett Godt nyttår.

 

Sesongavslutning på Klubbhuset i Schjongslunden

FREDAG 17. NOVEMBER KL. 1800 INVITERER VI TIL EN HYGGEAFTEN PÅ KLUBBHUSET I IDRETTSPARKEN.

VI HÅPER ALLE SOM HAR TILKNYTNING TIL LAGET KAN KOMME, OG INNBYR SPESIELT ALLE SOM HAR DELTATT
PÅ TUR-ORIENTERING, STOLPEJAKT OG OPPLEGG FOR FUNKSJONSHEMMEDE I SOMMER.

 

 

VI SERVERER KAFFE OG KAKE! DELER UT MERKER TIL ”SKOGSTRIMMEN” OG DELTAKERUTMERKELSER TIL DE SMÅ.
UTLODNING AV FINE PREMIER.

HJERTELIG VELKOMMEN!    

 

Klubbmesterskap – 2017

Søndag 24. september

Start mellom 12.00 – 14.00
Fremmøte: Marigårdspensen, Eggemoen (Merket fra E16)
Løyper og klasser for alle.
Løypelegger: Ole Nyhagen.
Servering av kake, frukt, brus og kaffe
Mulighet for grilling, så ta med grillmat 🙂
Premieutdeling på avslutningen vår.

post 

Resultater finner på: www.brikkesys.no.

 Håper at flest mulig har anledning til å komme.

 Velmøtt!

God sommer alle sammen!!

Turorientering:

Vi oppfordrer alle til å gå på turo-postene våre i løpet av sommeren. Vi har poster på følgende områder: Hensmoen, Gullerudtjern , Sokna Nord  og Aklangen NV med månedens post, høydepost og kulturposter. Rustad kafe har i år sponset oss med gratis «Dagens middag» som da blir trekkepremie på månedens post gjennom hele sesongen. Vi vil trekke ut 2 stk slike gavekort hver måned. ( 6 ganger).

Vi har egen turorienteringspose for barna på Hensmoen og ved Steinfjordskolen, Åsa. For kjøp av tur-o pose, ta kontakt med Marit 92291833 eller Ingeborg 99330363. Ellers blir de solgt i sportsforretningene i Hønefoss eller kan kjøpes på www.turorientering.no.

«Turorientering for funksjonshemmede». Vi har 50 Poster/Stolper i følgende områder: Hensmoen, Hovsmarka, Eggemoen og Søndre park som er plassert slik at de skal kunne nåes også fra manuell rullestol. Det er også mulig å oppnå turorienteringsmerke for funksjonshemmede ved å registrere 20, 30 eller 40 poster.

Vi har også 20 stolper ved Hovsenga-område.

Det blir trekning av premier ekstra premier 15. juli og hovedtrekning på slutten av sesongen. Stolpeorienteringen er gratis og kan lastes ned fra www.turorientering.no.

Ringerikskarusellen:

Vi arrangerer løp nummer 7. på Aklangen torsdag 17. august. Første start kl. 18:00.

Night Hawk 2017 – 4. – 5. august på Eggemoen:

Night Hawk er en stafett for både damer og herrer, ungdom og veteraner. Stafetten avvikles fra 4. til 5. august. Begynner fredag avslutter ved kl. 24:00 på natta og forsetter neste morgen. Samlingsplassen blir på Eggemoen gamle militærleir, samme sted som NM Ultra var.

Rundt 1.500 deltagere deltok i fjor.

Dette blir et samarbeidsprosjekt mellom IL Tyrving, Ringerike o-lag og Fossekallen IL.

ROL og Fossekallen må stille med ca. 50 personer til sammen. Kari Strande er løpsleder. Knut Aas er arenasjef.

Fossekallen skal hjelpe til med følgende funksjoner, tbl. rigging av arena, salg (kafeen holdes oppe hele natten, og det serveres frokost på morran, Vaktliste), vakter, parkering osv.

Fossekallen IL har fått ansvaret for frokosten på lørdag, kutting av frukt på lørdag og grillingen begge dagene.

I tillegg til selve stafetten har Night Hawk har en del opplegg rundt selve løpet som det kreves hjelp til. Det blir bankett og diskotek på lørdag kveld.

Jeg tror dette kommer til å bli en opplevelse. Håper at mange kan hjelpe oss disse dagene.

Ringeriksløpet:

Søndag 6. august på Eggemoen. Første start kl. 11:00. Vi oppfordrer alle til å delta på dette løpet. Arrangør Ringerike o-lag.

 

En riktig God sommer til alle sammen

Styret