Fellestrening er AVLYST

Helsedirektoratet har besluttet at all organisert idrettsaktivitet er forbudt, og det blir naturlig nok ikke arrangert fellestreninger eller -aktiviteter i regi av Fossekallen IL så lenge forbudet gjelder. Vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes vedtak og anbefalinger!

Vi kommer til å sette ut nye løyper hver uke som kan benyttes til egentrening. Kommer tilbake med mere inofrmasjon!

Vintertrening Fossekallen IL orientering.

Vintertreningen fortsetter mandag 2.mars kl.17.30

Fremmøte kl. 17.30. Husk passende utetøy, refleksvest og hodelykt.

Fremmøtested kan variere, men i utgangspunktet følger vi oppsatt plan. (se listen under) Ved endring sendes det ut sms dagen før.

Treningen varer til 18.30.

Siste trening før påske avsluttes med kveldsmat på klubbhuset, Sjongslunden.

Opplegget på treningene passer til alle uansett alder og nivå.

Treningene har en o teknisk aktivitet uavhengig av snø, regn osv.

Treninger/aktiviteter.

Dato Sted Type løp/trening Ansvar
02.03 Hvervenmoen Kompass – Stjerne o Grete
09.03 Hvervenmoen «Skiskytter» o

 

Grete
16.03 Hvervenkastet «Fangelek»   Kompass Grete
23.03 Hvervenkastet Retningsløping Grete
30.03 Sjongslunden, klubbhuset Bingo orientering

KVELDSMAT etter treninga

Grete
Påskeferie

Det sendes ut en SMS før hver trening. Her opplyses om fremmøtested og evt. endringer pga snø, kulde osv.

Etter påske starter vi opp med O kurs (20.04 m/sløyfe o) i Schjongslunden

Har du spørsmål ring eller send melding til Marit Borge Tønnessen, mobil: 92291833

Grete Borge Hovi,            mobil: 97012415

Vinterferie og orientering.

Det er satt ut to løyper (7,6 km A/B og 3,7 km N/C) på Hensmoen. Langløypa går i to ulike terrengtyper, mens den korte løypa går i åpen skog med flere stier og veier.
Det noe is på de store stiene, ellers bart i terrenget. Vi har brukt mini o-poster uten koder.

Ta kontakt med Marit Tønnessen, mail: mahekje@online.no for pdf-fil med løypene. Blir sendt ut på mail til alle medlemmene

God tur og en riktig fin viterferie!  Vi sees på trening på mandag 2.mars kl. 17:30 på Hvervenkastet

Årsmøte onsdag 18. mars på Klubbhuset i Schjongslunden

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
FOSSEKALLEN IL – SKI OG ORIENTERING

Som holdes på klubbhuset Onsdag 18. Mars kl. 1800

Saker til behandling må være styret i hende senest 3. Mars

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Valg av møteleder, sekretær og to rep. til å underskrive protokoll

Behandle gruppeårsmeldinger ski og orientering

Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning

Behandle innkomne forslag og saker

Fastsette medlemskontingent for 2021

Vedta Fossekallen ILs budsjett

Behandle Fossekallen ILs organisasjonsplan og vedta NIF,s lovnorm

Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  4. 2 revisorer (kontrollutvalg) + 1 vara
  5. Representanter til ting og møter i de org. gruppene i idrettslaget er tilsluttet
  6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Velkommen ønskes fra styret Fossekallen IL

Dugnad på klubbhuset

Lørdag 11. januar pussa vi gamle pokaler på klubbhuset!

Morro å se at de ble blanke og fine igjen.

Tusen takk til gjengen som ble med på dugaden. Birgit Bakkene, Guro Skrautvold, Gunvor Norli, Elsa Myhr,
Karin Loe, Hans Jørgen Loe, Inger Johanne Thoresen, Ingeborg Borge, Veronica Kjemperud med Sofie, Tom Bondehagen
og Marit Tønnessen.

Erik Mælingen ordnet mat til oss.