Vil du lære mer om kart og kompass?

Vi tilbyr opplæring i bruk av kart og kompass.

Mandag 30.04  Kl.18.00 – 19.30

Sted: Ullerål skole

Instruktør: Grete Borge Hovi

Program:

Kort info/teori om kart og kompass før praktiske øvelser ute. Du lærer å lese kartet, hvordan du enkelt kan bruk kompass for å orientere kartet rett vei osv.

Opplæringen passer for alle uansett alder. Fint for barn, unge og voksne.

 

 

Påmelding. Gi beskjed til Marit Kjemperud, tlf. 92291833 innen onsdag 25. april.

Finn Fram dag med tur-o åpning i samarbeid med Barnas Turlag

Søndag 15. april 2018

Fremmøte: Eggemoen – kl. 12.00 – Merket fra E16

Vi tilbyr følgende aktiviteter:

 • Tur-o åpning med salg av poser for både ”Skogstrimmen“ og “Minitrimmen”
 • Lynkurs i bruk av kart og kompass
 • Orienteringsløype med spennende aktiviteter underveis
 • Premie til alle
 • Mulighet for å grille medbrakt bålmat

Jeg har hørt at Trygve Trygg kommer. Kommer du?

trygve-kompass

Vi tilbyr en opplevelsesdag for hele familien!

Løpsledere: Tommy Bjerke og Nina Birkeland

Påmelding til: Marit, tlf. 92291833/mahekje@online.no eller Tom Erik, tlf. 40917812/tom-erik@tompreik.no

Velmøtt!!

ÅRSMØTE ONSDAG 14. MARS PÅ KLUBBHUSET

INNKALLING til Årsmøte onsdag  14. mars 2018 kl. 18.30

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av møteleder, sekretær og to rep. til å underskrive protokoll
Behandle gruppeårsmeldinger ski – orientering
Behandle regnskapet i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette medlemskontingent
Vedta Fossekallen ILs budsjett
Behandle Fossekallen ILs organisasjonsplan

Foreta følgende valg:

 1. Leder og nestleder
 2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 4. 2 revisorer
 5. Representanter til ting og møter i de org. Idrettslaget er tilsluttet
 6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Saker til behandling må være styret i hende innen 17. februar!

 

STYRET I FOSSEKALLEN IL

God jul og et riktig Godt nyttår

Vi er i god gang med å planlegge sesong 2018. Vi har følgende aktiviteter:

 • Finn Fram dag med turo åpning sammen med Ringerike turistforening den 15. april på Eggemoen
 • Turorientering blir på følgende områder: Eggemoen, Gullerud – Åsa, Valderstømoen (på moen) og Aklangen (Engelen)
 • Jonsokløpet blir søndag 10. juni
 • Karusell renn 2. påskedag og 1. mai

Styret i Fossekallen IL vil med dette ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og ett Godt nyttår.

 

Sesongavslutning på Klubbhuset i Schjongslunden

FREDAG 17. NOVEMBER KL. 1800 INVITERER VI TIL EN HYGGEAFTEN PÅ KLUBBHUSET I IDRETTSPARKEN.

VI HÅPER ALLE SOM HAR TILKNYTNING TIL LAGET KAN KOMME, OG INNBYR SPESIELT ALLE SOM HAR DELTATT
PÅ TUR-ORIENTERING, STOLPEJAKT OG OPPLEGG FOR FUNKSJONSHEMMEDE I SOMMER.

 

 

VI SERVERER KAFFE OG KAKE! DELER UT MERKER TIL ”SKOGSTRIMMEN” OG DELTAKERUTMERKELSER TIL DE SMÅ.
UTLODNING AV FINE PREMIER.

HJERTELIG VELKOMMEN!