Norgesmesterskap i PreO og TempO – 25. og 26. august 2018

Fossekallen IL – Orientering er arrangør av Norgesmesterskapet i PreO og TempO 2018.

Arrangementet finner sted i Åsa, nord i Steinsfjorden ca. 7 km øst for Hønefoss 25. og 26. august.Arrangementsleder er Tom Bondehagen, løypelegger er Knut Terje Ovesen og kontrollør er Jan-Erik Haug. Samlingsplass er Steinsfjorden Montessoriskole, i sentrum av Åsa.

Utenlandske deltakere er velkomne.
De deltar ikke i medaljekampen, men konkurrerer på like vilkår for øvrig i konkurransen.

Åsa-området er sperret for alle deltakere fram til arrangementsdagen.

Pre-O arrangeres lørdag 25. august med første start kl. 13.00. Det er 2 minutters intervall mellom hver startende. Startkontingent i NM er kr. 300, den avregnes via eventor.no.Utenlandske deltaker betaler kr. 200 kontant på arenaen før start.

TempO arrangeres søndag 26. august med første start kl. 11.00. Her er det kø-start. Startkontingent i NM er kr. 300, den avregnes via eventor.no. Utenlandske deltaker betaler kr. 200 kontant på arenaen før start.

Kartet er opprinnelig konstruert med målestokk 1:7.500 og 2,5 meters ekvidistanse. Det blir Pre-O revidert i løpet av juli måned. Konkurransekartet begge dager er i målestokk 1:4.000 med 2,5 meters ekvidistanse.

Samlingsplassen er utendørs og innendørs, med salg og toaletter, inklusive HC-toalett.

Påmeldingsfristen er mandag 13. august innen kl. 23.59.

Mer informasjon blir lagt ut i på Eventor i begynnelsen av august.