Kjell Edvard Olsen – 90 år

En av Fossekallens eldste medlemmer fyller i dag, 28 nov. 90 år. Kjell Olsen har alltid hatt interesse for idrett, og i Fossekallen var det nok O-sporten som opptok mest tid. Kjell Olsen var også formann i Liv/Fossekallen i perioden 1988 – 1992. Det var ei travel tid for klubben den gang da det endelig ble gitt klarsignal for å få bygge klubbhus i Schjongslunden.  Her var Kjell Olsen en pådriver av rang, og la ned en stor jobb for å få huset opp og gå. Sin yrkesmessige karriere har Kjell Olsen hatt i forsvaret helt til han gikk av med pensjon, hele 40 år. Etter mange år på Ringerike, flyttet han som pensjonist til Elverum hvor han har familie.

Gratulerer med dagen Kjell, og takk for interessen du har for Fossekallen IL selv etter at du flyttet til Elverum.

Styret