FOSSEKALLEN IL innbyr til 71. Jonsokløpet søndag 18. juni ved Aklangen.

Klasser og løyper

Løype MLS Klasser
N-nivå 1 1,5 7500 N- åpen
N-nivå 2 2,0 7500 N2åpen 10-16, N2åpen 17-, D9-10, H9-10
C-nivå 3 2,0 7500 D11-12, H11-12, C åpen 10-16, C åpen 17-
B- nivå 4 3,0 7500 D13-14, H13-14, B åpen 10-16, B åpen 17-
A-nivå 5 2,5 7500 D 60- ,D 70-, D 80-, H60-, H 70-, H 80-
            6 3,5 7500 D 15-16 , D 50-, AK åpen
            7 4,0 7500 D 17-18, H 15-16 ,D 40, H 50-
            8 4,5 7500 D 21-,  H40-, H 17-18, D19-20, AL åpen
            9 6,0 7500 H 21-, H19-20

Frammøte: Samlingsplass ved Aklangen. Området ligger ca. 8 km vest for Hønefoss. Følg rv. 350 mot Ask. Ta av mot Aklangen. Bomvei. Kr.40.

Parkering: Rett ved samlingsplass.

Første start kl. 11.00 (fri start N- klasser fra 10.00) Start for alle ca. 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Kart Hvitmyråsen i målestokk 1:7 500, utgitt 2013, noe revidert 2022, ekvidistanse 5 m.

Terrenget: : Terrenget er middels kupert skogsterreng med noen stier. Kart går på sørsiden av veien fra Aklangen og mot Engeln.

Påmelding: Ordinær påmelding via Eventor innen tirsdag 13. juni.

Etteranmelding: fram til fredag 16. juni kl. 19:00 deretter finnes det Åpen klasser. Med spørsmål ta kontakt på e-post: mahekje@online.no. Kontaktperson: Marit Borge Tønnessen – telefon 92 29 18 33. På løpsdagen er det kun påmelding i Åpen klassene.

Startkontingent: D/H-16: kr. 100, D/H17-: kr 2000, Brikkeleie: kr 30, (begrenset antall)

Etteranmeldingsavgift og endringstillegg: D/H-12 kr 0, D/H-16 kr 35, D/H17- kr 60
Klubbene etterfaktureres for faktiske kostnader.

Tidtakingssystem: EMIT (Brikkesys)

Premiering: Til alle – 12, 1/3 til 13-16, 1/8 i øvrige klasser.

Småtroll: Startkontingent for småtroll kr. 30,-

Barneparkering: Meld behov i påmeldingen!

Vask: Våtklut

Salg: Pølser, kaker, kaffe, brus m.m.

Løpsledelse:  Løpsleder:  Marit Borge Tønnessen og John Morten Landrø
Løypelegger: Tom Bondehagen og Ole Nyhagen
TD:  Stig Melling

 Velmøtt                       

FOSSEKALLEN IL ORIENTERING