FOSSEKALLEN IL innbyr til 69. Jonsokløpet søndag 20. juni ved Aklangen

Løpet vil bli avholdt i henhold til NOF’s til enhver tid gjeldende regler for arrangement i «Koronatiden». Alle løpere pålegges å gjøre seg kjent med reglene før påmelding og forholde seg til myndighetenes generelle anbefalinger.

Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta (heller ikke ved milde symptomer). Personer i risikogruppe anbefales på generelt grunnlag å ikke delta i arrangementer.

Dette er et forenklet arrangement tilpasset koronarestriksjonene. Det er ingen oppslagstavle, all info er på nett. Det er ingen resultatservice på samlingsplass, resultater kommer på nett.

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet kan bli avlyst på kort varsel etter pålegg fra myndighetene. Rammene for løpet kan også bli endret i tiden frem til løpet. 

Klasser og løyper

Løype MLS Klasser
N-nivå 1 1,5 7500 N- åpen
N-nivå 2 2,0 7500 N2åpen 10-16, N2åpen 17-, D9-10, H9-10
C-nivå 3 2,0 7500 D11-12, H11-12, C åpen 10-16, C åpen 17-
B- nivå 4 3,0 7500 D13-14, H13-14, B åpen 10-16, B åpen 17-
A-nivå 5 2,5 7500 D 60- ,D 70-, D 80-, H60-, H 70-, H 80-
            6 3,5 7500 D 15-16 , D 50-, AK åpen
            7 4,0 7500 D 17-18, H 15-16 ,D 40, H 50-
            8 4,5 7500 D 21-,  H40-, H 17-18, D19-20, AL åpen
            9 6,0 7500 H 21-, H19-20

Frammøte: Aklangen. Området ligger ca. 8 km vest for Hønefoss. Følg rv. 35 mot Ask. Ta av mot Aklangen. Bomvei. Kr. 30. Vipps

Parkering: Rett ved samlingsplass.

Første start kl. 11.00 (fri start N- klasser fra 10.00) Start for alle ca. 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Kart Aklangen Øst i målestokk 1:10.000, utgitt 2021. Målestokk 1:7500 for alle løyper, ekv. 5 m.

Terrenget: Terrenget er middels kupert skogsterreng med noen stier. Kart går på østsiden av veien fra Aklangen og ned mot bommen

Påmelding: På Eventor senest onsdag 17. juni kl 21.00.  Det ingen etteranmelding etter fristen, verken på Eventor eller på samlingsplass. Om reglene endres vil arrangøren endre fortløpende.

Startkontingent: D/H-16: kr. 70, D/H17-: kr 120. Klubbene faktureres i etterkant.

Tidtakingssystem: EMIT (Brikkesys) Postbeskrivelser på forehåndspreparert kart. Det blir ingen brikkeleie eller løse postbeskrivelser på start, også grunnet NOF’s retningslinjer. Klassevise resultater med strektider kommer på Eventor i løpet av kvelden 21 juni.

Premiering: Det vil være premiering for alle deltakere t.o.m. 12 år. Premier avhentes ved mål etter løpet. Ingen premiering i øvrige klasser.

Småtroll: Det vil ikke være tilbud om småtroll eller barneparkering under arrangementet.

Alle deltakere skal etter gjeldende regler ta med eget vann/klut til vasking etter
målpassering. Eget drikke/mat må eventuelt også medbringes. På løpet blir det forenklet
samlingsplass uten fasiliteter, som salg.

Fossekallen IL har oppnevnt Ole Nyhagen til smittevernansvarlig (tel 40407314). Alle deltakere må rette seg etter eventuelle instrukser fra hans, før under og etter løpet. Ta også kontakt med han om du eller noen rundt deg mistenkes å ha blitt syk i løpet av tiden du deltar på løpet.

Løpsledelse:  Løpsleder:  Marit Kjemperud og Erik
Løypelegger: Tom Bondehagen og Ole Nyhagen
TD: Anne Guro Nøkleby

VELKOMMEN !

FRA FOSSEKALLEN IL-ORIENTERING