FOSSEKALLEN IL innbyr til 67. Jonsokløpet søndag 16. juni på Løvlia ved Damtjern

Klasser og løyper

Løype MLS Klasser
N-nivå 1 1,5 7500 N- åpen, D10-20 N, H10-20 N, D9-10, H9-10
C-nivå 2 2,0 7500 D11-12, H11-12, D10-20C, H10-20C
             3 3,0 7500 D17- C, H17- C
B- nivå 4 3,0 7500 D13-14, H13-14, D 12-20B, H 12-20B
A-nivå 5 2,5 7500 D 65- ,D 70-, D 75-, D 80-, H 70-, H 75-, H 80-, H85-
            7 3,5 7500 D 15-16 , D 50-, D 17-K Løype 6: ,D 60, H 60-, H 65-
             8 4,0 7500 D 17-18, H 15-16 ,D 40, H 50-, H 17-K
              9 4,5 7500 D 21-,  H40-, H 17-18, D19-20
             10 6,0 7500 H 21-, H19-20
 7500 Direkte A, Direkte B og Direkte C


Frammøte:
Samlingsplass ved Damtjern

 Parkering: Damtjern merket fra krysset 156- Åsaveien og Stubdalsveien.  ca. 20minutter. (med forbehold!) å gå til start

Første start kl. 11.00 (fri start N- klasser fra 10.00)
Start for alle ca. 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Kart Løvlia/Damtjern i målestokk 1:10.000, utgitt 2016, målestokk (med lite forbehold i lang løype)
1:7500 for alle løyper, ekvidistanse 5 m.

Terrenget: Grovkupert grankledd skråli. Noen stier.

Påmelding: Ordinær påmelding via Eventor innen mandag 10. juni.

Etteranmelding: fram til fredag 14. juni kl. 19.00 deretter finnes det direkteløyper. Med spørsmål ta kontakt på e-post: mahekje@online.no.
Kontaktperson: Marit Borge Tønnessen – telefon 92 29 18 33. På løpsdagen er det kun påmelding i direkteløyper.

Startkontingent: D/H-16: kr. 70, D/H17-: kr 120, Brikkeleie: kr 30, (begrenset antall)

Etteranmeldingsavgift og endringstillegg: D/H-12 kr 0, D/H-16 kr 35, D/H17- kr 60 Klubbene etterfaktureres for faktiske kostnader.

Tidtakingssystem: EMIT (Brikkesys)

Premiering: Til alle – 12, 1/3 til 13-16, 1/8 i øvrige klasser.

Småtroll: Startkontingent for småtroll kr. 30,-

Barneparkering: Meld behov i påmeldingen!

Vask: Våtklut

Salg: Pølser, kaker, kaffe, brus m.m.

Løpsledelse:
Løpsleder: Erik Mælingen og Marit Kjemperud
Løypelegger: Tom Bondehagen og Ole Nyhagen
TD:               

FOSSEKALLEN IL ORIENTERING