FOSSEKALLEN IL innbyr til 68. Jonsokløpet søndag 21. juni ved Vågård Grendehus

Løpet vil bli avholdt i henhold til NOF’s til enhver tid gjeldende regler for arrangement i «Koronatiden». Alle løpere pålegges å gjøre seg kjent med reglene før påmelding og forholde seg til myndighetenes generelle anbefalinger.

Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta (heller ikke ved milde symptomer). Personer i risikogruppe anbefales på generelt grunnlag å ikke delta i arrangementer.

Dette er et forenklet arrangement tilpasset koronarestriksjonene og ønske om inntil 50 deltakere (muligens 200 etter 15 juni) på samlingsplass (og færrest mulig arrangører). Det er ingen oppslagstavle, all info er på nett. Det er ingen resultatservice på samlingsplass, resultater kommer på nett.

Vi gjør oppmerksom på at arrangementet kan bli avlyst på kort varsel etter pålegg fra myndighetene. Rammene for løpet kan også bli endret i tiden frem til løpet. Vi ber om at alle deltakere leser gjennom «Veileder for lokale orienteringsløp», utarbeidet av Norges Orienteringsforbund, 12. mai.

Klasser og løyper

Løype MLS Klasser
N-nivå 1 1,5 7500 N- åpen, N2åpen 10-16, N2åpen 17-, D9-10, H9-10
C-nivå 2 2,0 7500 D11-12, H11-12, C åpen 10-16, C åpen 17-
B- nivå 3 3,0 7500 D13-14, H13-14, B åpen 10-16, B åpen 17-
A-nivå 4 2,5 7500 D 60- ,D 70-, D 80-, H60-, H 70-, H 80-
            5 3,5 7500 D 15-16 , D 50-, AK åpen
             6 4,0 7500 D 17-18, H 15-16 ,D 40, H 50-
              7 4,5 7500 D 21-,  H40-, H 17-18, D19-20, AL åpen
            8 6,0 7500 H 21-, H19-20

Frammøte: Samlingsplass ved Vågård grendehus, Vågårdsveien 46, 3516 Hønefoss

Parkering: Biltilsynet, Hensmoveien 12. Det er ca. 10 – 15 minutter å gå til samlingsplass. (Det er ikke tillat å parkere ved samlingsplass.)

Første start kl. 11.00 (fri start N- klasser fra 10.00)
Start for alle ca. 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Kart Hensmoen i målestokk 1:10.000, utgitt 2011. Lettere revidert flere ganger. Målestokk 1:7500 for alle løyper, ekvidistanse 5 m.

Terrenget: Kupert liten ås med blandingsskog. En del stier.

Påmelding: På Eventor senest onsdag 17. juni kl 21.00 I henhold til regelverket fra 15. mai blir det ingen etteranmelding etter fristen, verken på Eventor eller på samlingsplass. Om reglene endres vil arrangøren endre fortløpende.

Startkontingent: D/H-16: kr. 70, D/H17-: kr 120. Klubbene faktureres i etterkant.

Tidtakingssystem: EMIT (Brikkesys) Postbeskrivelser på forehåndspreparert kart. Det blir ingen brikkeleie eller løse postbeskrivelser på start, også grunnet NOF’s retningslinjer. Klassevise resultater med strektider kommer på Eventor i løpet av kvelden 21 juni.

Premiering: Det vil være premiering for alle deltakere t.o.m. 12 år + alle Åpen klasser 10-16.  Premier avhentes ved mål etter løpet. Ingen premiering i øvrige klasser.

Småtroll: Det vil ikke være tilbud om småtroll eller barneparkering under arrangementet.

Alle deltakere skal etter gjeldende regler fra 15. mai ta med eget vann/klut til vasking etter målpassering. Eget drikke/mat må eventuelt også medbringes. På løpet blir det forenklet samlingsplass uten fasiliteter, som salg. Toalett finnes på grendehuset. (Ta av piggsko)

Fossekallen IL har oppnevnt Ole Nyhagen til smittevernansvarlig (tel 40407314). Alle deltakere må rette seg etter eventuelle instrukser fra hans, før under og etter løpet. Ta også kontakt med han om du eller noen rundt deg mistenkes å ha blitt syk i løpet av tiden du deltar på løpet.

Løpsledelse: Løpsleder: Marit Kjemperud og Erik Mælingen

Løypelegger: Tom Bondehagen og Ole Nyhagen

TD: Leif Roger Hultgreen

VELKOMMEN !

FRA FOSSEKALLEN IL-ORIENTERING