FOSSEKALLEN IL innbyr til 72. Jonsokløpet søndag 9. juni på Hensmoen.

Klasser og løyper

Løype MLS Klasser
N-nivå 1 1,5 7500 N- åpen
N-nivå 2 2,0 7500 N2åpen 10-16, N2åpen 17-, D9-10, H9-10
C-nivå 3 2,0 7500 D11-12, H11-12, C åpen 10-16, C åpen 17-
B- nivå 4 3,0 7500 D13-14, H13-14, B åpen 10-16, B åpen 17-
A-nivå 5 2,5 7500 D 60- ,D 70-, D 80-, H60-, H 70-, H 80-
            6 3,5 7500 D 15-16 , D 50-, AK åpen
            7 4,0 7500 H 15-16 ,D 40, H 50-
            8 4,5 7500 D 17-,  H40-, AL åpen
            9 6,0 7500 H 17-

Uthevet er KM klasser

Frammøte: Hensmoen, Området ligger ca. 6 km nord for Hønefoss. Følg E 16 mot Fagernes.

Parkering: ca. 10 – 15 minutter å gå til samlingsplass

Første start kl. 11.00 (fri start N- klasser fra 10.00)

Start for alle ca. 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Kart Hensmoen målestokk 1:10.000, utgitt 2013. Noe revidert 2022. Målestokk 1:7500 for alle løyper, ekvidistanse 5 m.

Terrenget:  E16 går gjennom kartet. Sør for E16 fabrikk-område, flat furumo og nord bratt skogsterreng med mange detaljer. Parkering på fabrikkområde

Påmelding: Ordinær påmelding via Eventor innen tirsdag 3. juni.

Etteranmelding: fram til fredag 7. juni kl. 19.00 deretter finnes det Åpenløyper. Med spørsmål ta kontakt på e-post: mahekje@online.no. Kontaktperson: Marit Borge Tønnessen – telefon 92 29 18 33. På løpsdagen er det kun påmelding i Åpenløyper frem til en halvtime før start.

Startkontingent: D/H-16: kr. 100, D/H17-: kr 200. Klubbene faktureres i etterkant. Brikkeleie k. 30,-

Tidtakingssystem: EMIT (Brikkesys). Vi har kun noen få brikker å låne ut.

Premiering: Til alle – 12, 1/3 til 13-16, 1/8 i øvrige klasser.

KM-klasser med medaljer D/H 13-14, D/H 15-16, D/H 17-
KM-klasser uten medaljer Andre A-klasser i løpet fra D/H 40- og oppover

Småtroll: Startkontingent for småtroll kr. 30,-

Barneparkering: Meld behov i påmeldingen!

Vask: Våtklut

Salg: Vaffel, kaker, frukt, kaffe, brus m.m. Vipps nummer 803150.

Løpsledelse:  Løpsleder:  Marit Borge Tønnessen og John Morten Landrø

Løypelegger: Tom Bondehagen og Ole Nyhagen

TD: Stig Melling

VELKOMMEN !   FRA FOSSEKALLEN IL-ORIENTERING