FOSSEKALLEN IL innbyr til 65. Jonsokløpet søndag 11. juni ved Gullerudtjern

JONSOKLØPET som er tellende løp i PWT-cup for Buskerud, D/H13-14 og D/H15-16

Klasser og løyper

Løype MLS Klasser
N-nivå 1 1,5 7500 N- åpen, D11-12 N, H11-12 N, D 13-16N, H 13-16 N, D 17-N, H 17-N
C-nivå 2 2,0 7500 D – 10, H – 10, D11-12, H11-12, D13-16 C, H13-16 C
             3 3,0 7500 D17- C, H17- C
B- nivå 4 3,0 7500 D13-14, H13-14 (PWT cup)
A-nivå 5 2,5 7500 D 65- ,D 70-, D 75-, D 80-, H 70-, H 75-, H 80-, H85-
            6 3,5 7500 D 15-16 (PWT cup), D 50-, D 17-K,D 60, H 60-, H 65-
             7 4,0 7500 D 17-18, H 15-16 (PWT cup),D 40, H 50-, H 17-K
           8 4,5 7500 D 21-,  H40-, H 17-18, D19-20
             9 6,0 7500 H 21-, H19-20
 7500 Direkte A, Direkte B og Direkte C
Løypelengde kan bli justert med +/- 10 % Avhengig av deltakelse kan klasser bli delt/slått sammen

Frammøte: Samlingsplass ved Borgergrenda på folkemunne kalt Hestebekken.

Parkering: Coop Klekken like sør for Haug kirke og etter vei. Parkering kun på anviste plasser. Kan være opp mot 20 minutter å gå til samlingsplass langs vei.

Første start kl. 11.00 (fri start N- klasser fra 10.00) Start for alle ca. 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Kart Gullerudtjern i målestokk 1:7500 for alle løyper, utgitt 2017 ,ekvidistanse 5 m.

Terrenget: Kupert stifylt terreng, med både lettløpt til tett og bratt skogsterreng. Kartet er nytt i 2017, og er et meget spennende terreng.

Påmelding: Ordinær påmelding via Eventor innen mandag 5. juni.

Etteranmelding: fram til fredag 9. juni kl. 20.00 deretter finnes det direkteløyper. Med spørsmål ta kontakt på e-post: mahekje@online.no. Kontaktperson: Marit Kjemperud – telefon 92 29 18 33. På løpsdagen er det kun påmelding i direkteløyper.

Startkontingent: D/H-16: kr. 70, D/H17-: kr 120, Brikkeleie: kr 30, (begrenset antall)

Etteranmeldingsavgift og endringstillegg: D/H-12 kr 0, D/H-16 kr 35, D/H17- kr 60 Klubbene etterfaktureres for faktiske kostnader.

Tidtakingssystem: EMIT (Brikkesys)

Premiering: Til alle – 12, 1/3 til 13-16, 1/8 i øvrige klasser.

Småtroll: Startkontingent for småtroll kr. 30,-

Barneparkering: Meld behov i påmeldingen!

Vask: Våtklut

Salg: Pølser, kaker, kaffe, brus m.m.

Løpsledelse: Løpsleder: Veronica Kjemperud og Marit Kjemperud
Løypelegger: Tom Bondehagen og Ole Nyhagen
TD: Leif Roger Hultgreen (Viul OK)                  

FOSSEKALLEN IL ORIENTERING