Jonsokløpet søndag 9. juni på Hensmoen med KM mellom og PWT cup.

FOSSEKALLEN IL innbyr til 72. Jonsokløpet søndag 9. juni på Hensmoen.

Frammøte: Samlingsplass Hensmoen

Parkering: På fabrikkområde. 5 – 10 minutter å gå til samlingsplass

Første start kl. 11.00 (fri start fra 10.00) Start for alle ca. 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Hensmoen målestokk 1:7 500, utgitt 2013. Noe revidert 2024, ekvidistanse 5 m.

Terrenget: Flat furumo med mange stier og veier. Sør noe mer krevende.
Alle løypene går på sørsiden av E16.

Påmelding: Ordinær påmelding via Eventor innen mandag 3. juni.

Etteranmelding: fram til fredag 7. juni kl. 19.00 deretter finnes det Åpen klasser. Med spørsmål ta kontakt på e-post: mahekje@online.no.
Kontaktperson: Marit Tønnessen – telefon 92 29 18 33. På løpsdagen er det kun påmelding i åpen klasser frem til kl. 10:30.

 Fine premier fra Røyse Bærpresseri og Skue sparebank. Premier til alle barna.

Velmøtt