Jonsokløpet 2018

FOSSEKALLEN IL innbyr til 66. Jonsokløpet søndag 10. juni 2018 i Vågårdsåsen ved Hensmoen.

Frammøte: Samlingsplass innenfor Spenncon på Hensmoen

Parkering: Vågård skytebane merket fra E16 Hensmoen. 5 minutter å gå til samlingsplass

Første start kl. 11.00 (fri start N- klasser fra 10.00) Start for alle ca. 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Kart Eggemoen/Hensmoen i målestokk 1:10.000, utgitt 2015, målestokk 1:7500 for alle løyper, ekvidistanse 5 m.

Terrenget: Er preget av en del hogst og til dels kupert terreng med en del stier.

Påmelding: Ordinær påmelding via Eventor innen mandag 4. juni.

Etteranmelding: fram til fredag 8. juni kl. 19.00 deretter finnes det direkteløyper. Med spørsmål ta kontakt på e-post: mahekje@online.no.
Kontaktperson: Marit Kjemperud – telefon 92 29 18 33. På løpsdagen er det kun påmelding i direkteløyper.

 Fine premier fra Hadeland Glassverk

Velmøtt