FOSSEKALLEN IL innbyr til 66. Jonsokløpet søndag 10. juni i

Vågårdsåsen ved Hensmoen

Klasser og løyper

Løype MLS Klasser
N-nivå 1 1,5 7500 N- åpen, D11-12 N, H11-12 N, D 13-16N, H 13-16 N, D 17-N, H 17-N
C-nivå 2 2,0 7500 D – 10, H – 10, D11-12, H11-12, D13-16 C, H13-16 C
             3 3,0 7500 D17- C, H17- C
B- nivå 4 3,0 7500 D13-14, H13-14
A-nivå 5 2,5 7500 D 65- ,D 70-, D 75-, D 80-, H 70-, H 75-, H 80-, H85-
            6 3,5 7500 D 15-16 , D 50-, D 17-K,D 60, H 60-, H 65-
             7 4,0 7500 D 17-18, H 15-16 ,D 40, H 50-, H 17-K
           8 4,5 10000 D 21-,  H40-, H 17-18, D19-20
             9 6,0 10000 H 21-, H19-20
            10 Direkte A, Direkte B og Direkte C

Løypelengde kan bli justert med +/- 10 % Avhengig av deltakelse kan klasser bli delt/slått sammen

Frammøte: Samlingsplass innenfor Spenncon på Hensmoen 

Parkering: Vågård skytebane merket fra E16 Hensmoen. 5 minutter å gå til start

Første start kl. 11.00 (fri start N- klasser fra 10.00)  Start for alle ca. 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Kart Eggemoen/Hensmoen i målestokk 1:10.000, utgitt 2015, målestokk 1:7500 for alle løyper, ekvidistanse 5 m.

Terrenget: Er preget av en del hogst og til dels kupert terreng med en del stier.

Påmelding: Ordinær påmelding via Eventor innen mandag 4. juni.

Etteranmelding: fram til fredag 8. juni kl. 19.00 deretter finnes det direkteløyper. Med spørsmål ta kontakt på e-post: mahekje@online.no. Kontaktperson: Marit Kjemperud – telefon 92 29 18 33. På løpsdagen er det kun påmelding i direkteløyper.

Startkontingent: D/H-16: kr. 70, D/H17-: kr 120, Brikkeleie: kr 30, (begrenset antall)

Etteranmeldingsavgift og endringstillegg: D/H-12 kr 0, D/H-16 kr 35, D/H17- kr 60 Klubbene etterfaktureres for faktiske kostnader.

Tidtakingssystem: EMIT (Brikkesys)

Premiering: Til alle – 12, 1/3 til 13-16, 1/8 i øvrige klasser.

Småtroll: Startkontingent for småtroll kr. 30,-

Barneparkering: Meld behov i påmeldingen!

Vask: Våtklut

Salg: Pølser, kaker, kaffe, brus m.m.

Løpsledelse:

Løpsleder: Erik Mælingen og Marit Kjemperud

Løypelegger: Tom Bondehagen og Ole Nyhagen

TD: Eirin Mathisen (ROL)                  

FOSSEKALLEN IL ORIENTERING