Informasjon for høsten 2016

orientering

Trening. Vi trener hver tirsdag. Kommer tilbake med hvor på hjemmesiden og facebook. Vi oppfordrer flere til å møte opp.

Ringeriksdagen 2016 – Lørdag 3. september – Vi deltar med stand rett ved Fengselet – Her kommer vi til å dele ut informasjon om stolper og tur-o og ha en helt enkel o-løype i nærheten. Vi trekker ut noen premier blant alle som deltar i o-løpa. Alle får en liten premie. Håper vi sees!

Klubbmesterskap – Søndag 18. september ved Marigård-pensen på Eggemoen – Start kl. 12.00 – Her serveres kaker og brus – Det er også mulighet for å grille.

Eggemomila – Lørdag 1. oktober – vi skal hjelpe ROL med salget. Vi trenger kaker fra medlemmene våre. Er det noen som kunne tenke å hjelpe til, så meld tilbake til styret.

Styret