Hyggelig sesongavslutning i Fossekallens O-gruppe

img_0301

Med sin årlige utdeling av tur-orienterings merker, plaketter og andre utmerkelser, markerte o-gruppa i Fossekallen avslutningen på en travel o-sommer for i år.

Når det gjelder tur-orientering og «stolpeorientering» så har det vært en markant økning av deltakere i år. «Veldig gledelig at flere benytter seg av dette tilbudet» sier Marit Kjemperud som er nestleder i Fossekallen IL.

I tillegg ble det nye tilbudet “stolpeturorientering for alle “ som tur-o gruppa lanserte i Hønefoss i år godt mottatt. Dette er et lavterskeltilbud som er tilrettelagt for rullestolbrukere. I alt sto 50 poster utplassert på 4 forskjellige kart, og disse ble flittig besøkt i løpet av sommeren. Fossekallen var den største klubben i landet når det gjelder funksjonshemmede som har benyttet seg av dette tilbudet, og fikk i høst rosende omtale av Norges Orienteringsforbund.

Gjennom sommeren har Fossekallen arrangert 3 av 10 karuselløp og Jonsokløpet i juni. Jonsøkløpet var i år et samarbeide med Østmarka OK. Dette medførte til større deltakelse enn tidligere år.

Ellers har vi også i år arrangert o-løp for funksjonshemmede, ett på våren og ett på høsten sier Kjemperud. Disse var tilrettelagt for rullestolbrukere. Det siste av disse ble et samarbeide med Ringerike Turistforening. Kjemperud vil også gi en stor takk til alle som alle som bidro med kaker og premier på avslutningen vår og ønsker alle O-interesserte god vinter.