Il Fossekallen ble stiftet 16 april 1908,og fikk sitt navn etter Norges nasjonalfugl «Fossekallen» Fuglens farger «hvitt og svart» finner vi igjen i lagets drakter.
IL Fossekallen fostret mange idrettsmenn på internasjonalt nivå.
IL Fossekallen eksisterte frem til 20 november 1986,da sammensluttningen med IF Liv ble ett faktum.

IF Liv/Fossekallen ble en stor idrettsorganisasjon som hadde fotball- håndball-ski-skøyter og orientering på sitt program, med ca 1000 medlemmer.

IF Liv /Fossekallen opphørte i 1994 og gruppenes utøvere gikk til spesialklubbene i idretten på Ringerike.

Fotballgruppa ble til Hønefoss Ballklubb som overtok klubbhuset.
Orienteringsgruppa fortsatte under navnet IF Liv/Fossekallen orientering inntil noen ildsjeler ville ha tilbake IL Fossekallen.
Gruppene orientering og ski dannet det nye idrettslaget.