Heder til O- folk

Fossekallen IL – orientering har hatt sin sesongavslutning for orienteringsfolket. Spesielt innbudte var pensjonister og sommerens tur – orienteringsdeltakere. Sommeren har vært travel for o-folket i Fossekallen, med karusselløp og 60 års feiring av “Jonsokløpet“. I tillegg har vi i samarbeid med FFO og MS- foreningen på Ringerike arrangert flere o-løp som har vært tilrettelagt for funksjonshemmede. Dette med stor deltakelse.

20131115_194044 (2)

Ingeborg Borge, Karsten Hansen og Kjell Olsen ble denne kvelden utnevnt til æresmedlemmer av Fossekallen IL. Ingeborg borge har som medlem av Fossekallen IL gjort en enestående innsats for laget. Blant annet som aktiv o-løper, styremedlem og som dugnadsarbeider. Men Ingeborg er nok best kjent som “turorienteringens mor“ på Ringerike. Hun har laget turorienteringsløyper for friluftsinteresserte på Ringerike i 30 år! Dette står det respekt av sier leder i Fossekallen IL, Tom Bondehagen.

Karsten Hansen får sitt æresmedlemskap for sin lange idrettskarriere for Fossekallen IL. Dette med svært gode prestasjoner gjennom mange år, både som o-løper og langrennsløper. Karsten har også synfart flere o-kart for laget og var løypelegger for “Jonsokløpet“ i mange år.

Kjell Olsen ble tildelt æresmedlemskap for sitt trofaste medlemskap og mangeårige administrative arbeid for Fossekallen IL. Kjell Olsen var kanskje den i Fossekallen som ivret mest for et eget klubbhus og som aldri gav opp håpet om å få realisert denne drømmen. Som aktiv pådriver fikk han etter mye om og men, klubbhuset godkjent av Ringerike Kommune.

20131115_194527 (2)

Marit Kjemperud, Karin og Hans Jørgen Loe fikk også rosende ord på avslutningskvelden. For sitt mangeårige engasjement for klubben både administrativt og for dugnadsarbeid fikk de Fossekallens hederspris i sølv. Leder i Fossekallen IL, Tom Bondehagen takker alle medlemmene for innsatsen og ser frem til ny o-sesong i april.