Grenseløs Møteplass – Lørdag 20. mai

Grensløs Møteplass er et gratis arrangement for funksjonshemmede i hele Buskerud. Her vil idrettsglede og mestringsopplevelser stå i fokus uavhengig av hvilken
funsjonsnedsettele deltageren har. Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkommen til å delta.

Sted: Hønefoss Arena
Dato: Lørdag 20. mai
Oppmøte: kl. 10:30

Påmelding innen 10. mai til: Adrian.Oleson@ringerike.kommune.no.

Fossekallen IL vil her delta med en enkel orienteringsløype ved Hønefoss Arena. Vi kommer til å ha et lynkurs i  kart og kompass.