Trening

Dette er trening for barn/unge. Det stilles ingen krav til å ha noe kartkunnskap da alle den nøvendige opplæringen inn bruk av kart og kompass vil bli gitt.