Trening

Trene på kart og kompass ved Hov ungdomsskole