Jonsokløpet – søndag 16. juni ved Damtjern

Første start kl. 11:00