Grenseløs Møteplass

Idrett og Fysisk aktivitet for Funsjonshemmede i Ringerikeregionen