Årsmøte onsdag 13. mars på Klubbhuset i Scjongslunden

INNKALLING til Årsmøte onsdag  13. mars 2019 kl. 18.30

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av møteleder, sekretær og to rep. til å underskrive protokoll
Behandle gruppeårsmeldinger ski – orientering
Behandle regnskapet i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette medlemskontingent
Vedta Fossekallen ILs budsjett
Behandle Fossekallen ILs organisasjonsplan

Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de org. Idrettslaget er tilsluttet
  6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Saker til behandling må være styret i hende innen 27. februar!

 

STYRET I FOSSEKALLEN IL

Sesongavslutning på Klubbhuset i Schjongslunden

FREDAG 16. NOVEMBER KL. 1800 INVITERER VI TIL EN HYGGEAFTEN PÅ KLUBBHUSET I IDRETTSPARKEN.

VI HÅPER ALLE SOM HAR TILKNYTNING TIL LAGET KAN KOMME, OG INNBYR SPESIELT ALLE SOM HAR DELTATT
PÅ TUR-ORIENTERING, STOLPEJAKT OG OPPLEGG FOR FUNKSJONSHEMMEDE I SOMMER.

 

 

VI SERVERER KAFFE OG KAKE! DELER UT MERKER TIL ”SKOGSTRIMMEN” OG DELTAKERUTMERKELSER TIL DE SMÅ.
UTLODNING AV FINE PREMIER.

HJERTELIG VELKOMMEN!    

Klubbmesterskap

Søndag 16. september

Start mellom 12.00 – 14.00

Fremmøte: Vågård Grendehus merket fra E16.

Løyper og klasser for alle.

Løypelegger: Ole Nyhagen.

Servering av kake, frukt, brus og kaffe

Mulighet for grilling, så ta med grillmat.

Premieutdeling klubbmesterskap på avslutningen vår.

Håper at flest mulig har anledning til å komme. Er selvfølgelig åpent for andre klubber også.

Velmøtt

 

 

Norgesmesterskap i PreO og TempO – 25. og 26. august 2018

Fossekallen IL – Orientering er arrangør av Norgesmesterskapet i PreO og TempO 2018.

Arrangementet finner sted i Åsa, nord i Steinsfjorden ca. 7 km øst for Hønefoss 25. og 26. august.Arrangementsleder er Tom Bondehagen, løypelegger er Knut Terje Ovesen og kontrollør er Jan-Erik Haug. Samlingsplass er Steinsfjorden Montessoriskole, i sentrum av Åsa.

Utenlandske deltakere er velkomne.
De deltar ikke i medaljekampen, men konkurrerer på like vilkår for øvrig i konkurransen.

Åsa-området er sperret for alle deltakere fram til arrangementsdagen.

Pre-O arrangeres lørdag 25. august med første start kl. 13.00. Det er 2 minutters intervall mellom hver startende. Startkontingent i NM er kr. 300, den avregnes via eventor.no.Utenlandske deltaker betaler kr. 200 kontant på arenaen før start.

TempO arrangeres søndag 26. august med første start kl. 11.00. Her er det kø-start. Startkontingent i NM er kr. 300, den avregnes via eventor.no. Utenlandske deltaker betaler kr. 200 kontant på arenaen før start.

Kartet er opprinnelig konstruert med målestokk 1:7.500 og 2,5 meters ekvidistanse. Det blir Pre-O revidert i løpet av juli måned. Konkurransekartet begge dager er i målestokk 1:4.000 med 2,5 meters ekvidistanse.

Samlingsplassen er utendørs og innendørs, med salg og toaletter, inklusive HC-toalett.

Påmeldingsfristen er mandag 13. august innen kl. 23.59.

Mer informasjon blir lagt ut i på Eventor i begynnelsen av august.

 

Sommeravslutning

Styret inviterer herved alle medlemmene med familie til Sommeravslutning

Fremmøte Fredag 22. juni på Vælsvannet ca. kl. 17:30. Begynner å grille kl. 18:00.
Hyggelig samvær med medlemmene.

Påmelding til Marit tlf. 92291833 eller mail mahekje@online.no innen onsdag 20. juni.
Vi spanderer grillmat og brus.

Husk å ta med Campingbord og stol. Mulighet for å bade dersom været tillater det.

Velmøtt!