Stolpejakten på Ringerike

Fossekallen IL, i samarbeide med Ringerike kommune, er stolt over å kunne lansere Stolpejakten på Ringerike.

 

Stolpejakten er et landsomfattende aktivitetskonsept som er gratis for alle å ta i bruk. I 2018 var det over 60.000 nordmenn som registrerte seg og fant
turmål over nesten hele Norge.

Vi håper du også tar i brukene kartene og på den måten blir kjent i nærmiljøet, får god trim og blir med på spennende Stolpejakt.

Kartene er Hovsenga og Hengsle.

Det er i alt 30 stolper å lete etter på Ringerike. Hver stolpe består av en meterhøy trestolpe med nummer og en bokstav, samt en QR-kode for deg
som bruker smarttelefon til å registere stolpene.

https://stolpejakten.no

Registerer stolpene manuelt eller elektronisk.  God tur!!

Kontaktinformasjon: Marit Helene Tønnessen – Tlf. 92291833

Orienteringskurs og karusell – Mandag 2. september kl. 18:00

Vil du lære mer om bruk av kart og kompass?

Sted:  Steinsfjorden Montessoriskole, Åsa

Dato: Mandag 2. September

Tid: kl.18.00 – 19.00

Kurset og løypene passer for alle, barn og voksne.

Innhold på kurset:

Kartets farger, karttegn, enkel bruk av kompass og hvordan lese et kart.
Det legges en enkel løype hver uke som inngår i en o – karusell.

 O karusell:                                     

Mandag 02.09: Kl.18.00 – 19.00 (Enkel o – løype etter litt opplæring i kartets farger, karttegn, ledelinjer)

Mandag 09.09: Kl.18.00 – 19.00 (Enkel o – løype etter litt opplæring i bruk av kompass, ledelinjer)

Mandag 16.09: Kl.18.00 – 19.00 (Enkel o -løype + løype for voksne)

Mandag 23.09: Kl.18.00 – 19.00 (Enkel o – løype + løype for voksne)

Vi henger ut vanlige o poster og alle får prøve EKT brikker.
Premie til alle som fullfører minst tre løyper.
Premieutdeling etter siste løp mandag 23.09  ca. kl.19.00

 Påmelding til: Marit Borge Tønnessen   tlf. 92291833 (Gratis) mailadresse: mahekje@online.no 

Ansvarlig for kurs og o -løyper Grete B Hovi

        

Finn Fram dag med tur-o åpning i samarbeid med Barnas Turlag

Søndag 28. april 2019

Fremmøte: Hensmoen – kl. 12.00 – Merket fra E16

Vi tilbyr følgende aktiviteter:

 • Tur-o åpning med salg av poser for både ”Skogstrimmen“ og “Minitrimmen”
 • Lynkurs i bruk av kart og kompass
 • Orienteringsløype med spennende aktiviteter underveis
 • Premie til alle
 • Mulighet for å grille medbrakt bålmat

Jeg har hørt at Trygve Trygg kommer. Kommer du?

trygve-kompass

Vi tilbyr en opplevelsesdag for hele familien!

Løpsledere: Tommy Bjerke og Nina Birkeland

Påmelding til: Marit, tlf. 92291833/mahekje@online.no eller Tom Erik, tlf. 40917812/tom-erik@tompreik.no

Velmøtt!!

Årsmøte onsdag 13. mars på Klubbhuset i Scjongslunden

INNKALLING til Årsmøte onsdag  13. mars 2019 kl. 18.30

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av møteleder, sekretær og to rep. til å underskrive protokoll
Behandle gruppeårsmeldinger ski – orientering
Behandle regnskapet i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette medlemskontingent
Vedta Fossekallen ILs budsjett
Behandle Fossekallen ILs organisasjonsplan

Foreta følgende valg:

 1. Leder og nestleder
 2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 4. 2 revisorer
 5. Representanter til ting og møter i de org. Idrettslaget er tilsluttet
 6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Saker til behandling må være styret i hende innen 27. februar!

 

STYRET I FOSSEKALLEN IL

Sesongavslutning på Klubbhuset i Schjongslunden

FREDAG 16. NOVEMBER KL. 1800 INVITERER VI TIL EN HYGGEAFTEN PÅ KLUBBHUSET I IDRETTSPARKEN.

VI HÅPER ALLE SOM HAR TILKNYTNING TIL LAGET KAN KOMME, OG INNBYR SPESIELT ALLE SOM HAR DELTATT
PÅ TUR-ORIENTERING, STOLPEJAKT OG OPPLEGG FOR FUNKSJONSHEMMEDE I SOMMER.

 

 

VI SERVERER KAFFE OG KAKE! DELER UT MERKER TIL ”SKOGSTRIMMEN” OG DELTAKERUTMERKELSER TIL DE SMÅ.
UTLODNING AV FINE PREMIER.

HJERTELIG VELKOMMEN!