Jonsokløpet på Kilemoen søndag 21. juni 2015 kl. 11.00

 

IMG_0124

Klasser og løyper

Løype 1          1,5                   N- åpen, D11-12 N, H11-12 N, D/H 13-16N, D/H 17N

Løype 2          2,0                   D – 10, H – 10, D11-12, H11-12, D13-16 C, H13-16 C

Løype 3          3,0                   D17- C, H17- C

Løype 4          3,0                   D13-14, H13-14,

Løype 5          2,5                   D 65- ,D 70-, D 75-, D 80-, H 70-, H 75-, H 80-, H85-

Løype 6          3,5                   D 15-16, D 50-, D 17-K,D 60, H 60-, H 65-

Løype 7          4,0                   D 17-18, H 15-16,D 40, H 50-, H 17-K

Løype 8          4,5                   D 21-, H40-, H 17-18, D19-20

Løype 9          6,0                   H 21-, H19-20

Frammøte og parkering: Kilemoen. Merket fra Follum, E16 mellom Hønefoss og Fagernes, derfra 2 – 3 km til parkering. Fra parkering 5 min å gå på vei/sti til samlingsplass

Første start kl 11.00 (fri start N- klasser fra 10.00). Start for alle ca 10 min å gå fra samlingsplass

Kart og terreng: Kart «Oppenåsen – Kilemoen», utgitt 2012, målestokk 1:7.500 for løype 1 og 5, 1:10.000 for øvrige klasser, ekvidistanse 5 m.

Terrenget: Alt fra lettløpt, stifylt, småkupert furumo med noe bratter og søkk, til skråli med krevende o-terreng.

Påmelding: Ordinær påmelding via Eventor innen mandag 15. juni.

Etteranmelding: fram til fredag 19. juni kl. 12.00 deretter på e-post: mahekje@online.no. Kontaktperson: Marit Kjemperud – telefon 92 29 18 33. Løpsdagen kun på samlingsplass inntil en time før start, ikke på e-post. 

Startkontingent: per løp: D/H-16: kr. 70, D/H17-: kr 120, Brikkeleie: kr 30, (begrenset antall) 

Etteranmeldingsavgift og endringstillegg: D/H-12 kr 0, D/H-16 kr 30, D/H17- kr 55. Klubbene etterfaktureres for faktiske kostnader.

Tidtakingssystem: EMIT (Brikkesys)

Premiering: Til alle – 12, 1/3 til 13-16, 1/8 i øvrige klasser

Småtroll: Startkontingent for småtroll kr. 30,-

Barneparkering: Meld behov i påmeldingen!

Vask: Våtklut

Salg: Pølser, kaker, kaffe, brus m.m.

Løpsledelse: Løpsleder: Marit Kjemperud og Veronica Kjemperud

Løypelegger: Tom Bondehagen og Ole Nyhagen

Kontrollør: Kirsti Kringhaug – Ringerike o-lag