Vinterferie og orientering.

Det er satt ut to løyper (7,6 km A/B og 3,7 km N/C) på Hensmoen. Langløypa går i to ulike terrengtyper, mens den korte løypa går i åpen skog med flere stier og veier.
Det noe is på de store stiene, ellers bart i terrenget. Vi har brukt mini o-poster uten koder.

Ta kontakt med Marit Tønnessen, mail: mahekje@online.no for pdf-fil med løypene. Blir sendt ut på mail til alle medlemmene

God tur og en riktig fin viterferie!  Vi sees på trening på mandag 2.mars kl. 17:30 på Hvervenkastet

Årsmøte onsdag 18. mars på Klubbhuset i Schjongslunden

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
FOSSEKALLEN IL – SKI OG ORIENTERING

Som holdes på klubbhuset Onsdag 18. Mars kl. 1800

Saker til behandling må være styret i hende senest 3. Mars

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Valg av møteleder, sekretær og to rep. til å underskrive protokoll

Behandle gruppeårsmeldinger ski og orientering

Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning

Behandle innkomne forslag og saker

Fastsette medlemskontingent for 2021

Vedta Fossekallen ILs budsjett

Behandle Fossekallen ILs organisasjonsplan og vedta NIF,s lovnorm

Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
  4. 2 revisorer (kontrollutvalg) + 1 vara
  5. Representanter til ting og møter i de org. gruppene i idrettslaget er tilsluttet
  6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Velkommen ønskes fra styret Fossekallen IL

Dugnad på klubbhuset

Lørdag 11. januar pussa vi gamle pokaler på klubbhuset!

Morro å se at de ble blanke og fine igjen.

Tusen takk til gjengen som ble med på dugaden. Birgit Bakkene, Guro Skrautvold, Gunvor Norli, Elsa Myhr,
Karin Loe, Hans Jørgen Loe, Inger Johanne Thoresen, Ingeborg Borge, Veronica Kjemperud med Sofie, Tom Bondehagen
og Marit Tønnessen.

Erik Mælingen ordnet mat til oss.

God jul og et riktig godt nyttår

Styret i Fossekallen IL vil med dette ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og ett Godt nyttår.

Minner om følgende:

  • Orienteringstrening mandager mellom kl. 17:30 – 18:30. Vi møtes i Schjongslunden eller Hvervenmoen. Åpent for alle. Velmøtt
  • Turorientering blir på følgende områder: Eggemoen, Gullerudtjern, Sokna Nord og Aklangen NV
  • Jonsokløpet blir søndag 21. juni
  • Vi satser på Karusell renn 2. påskedag og 1. mai (Ikke helt avklart ennå)

Vi sees i sesongen 2020

 

Vintertrening i orientering

Vintertrening i orientering foregår hver mandag.

Fremmøte kl. 17:30. Hsuk passende utetøy, refleksvest og hodelykt.
Fremmøtested variere mellom parkeringen ved Kartveket, Hvervenkastet og Schjongslunden.
Treningen varer til kl. 18:30.

Noen av treningene avsluttes med kveldsmat på klubbhuset, Schjongslunden.

Det sendes ut sms før hver trening. Her opplyses om fremmøtested og evt. endring pga snø, kulde osv.

Har du spørsmål ring eller send melding til Marit Borge Tønnessen, mobil 92291833 eller Grete Borge Hovi 97012415.