Velkommen til årets Tur-orientering

Du kan enten gå inn på turorientering.no her, og laste ned kart, eller gå i sportsforretningene i Hønefoss og kjøpe de over disk.

Årets tur-o kart:

HENSMOEN:

Målestokk 1 : 10 000, nyrevidert 2015. Post 1 – 15, 1 høydepost og 1 kulturminner. Postene står ut fra 26.03.16 til 06.10.17.

Området ligger ca. 6 km nord for Hønefoss. E16 går gjennom kartet. Sør for E16 fabrikk-område, flat furumo og nord bratt skogsterreng med mange detaljer.

Kontaktperson: Veronica Kjemperud mobil 93 25 51 31

 

GULLERUDTJERN:

Målestokk 1 :10 000, utgitt 2016. Post 16 – 30, 3 høydepost og 2 kulturminner. Postene står ute fra 15.04.17 til 06.10.17.

Området ligger ca. 6 km øst for Hønefoss. Følg E16 mot Oslo, ta av ved Eplehagen motKlekken, fylkesveg 241.
Den greieste adkomsten til Gullerudmarka er fra Hestebekken.Terrenget postene ligger i, består av stifylte nord-syd-gående åser som er rike på kalkstein
og med en del dødis-groper. Spesielt med terrenget er at skråliene går i forskjellige retninger.

Postene ligger stort sett langs stier og veier. Dere passerer gjennom et naturreservat, vær varsom! (Se eget skriv)

Kontaktperson: Ingeborg Borge mobil 99 33 03 63

 

SOKNA NORD:

Målestokk 1 :10 000, utgitt 1994. Post 31 – 45, 2 høydeposter og 1 kulturminner. Postene står ute fra 15.05.17 til 06.10.17

Kjør riksveg 7 til Sokna. Ta av mot Strømsoddbygda i Sokna sentrum. Man kjører inn på kartet når man passerer skolen og kirka.
Det er flere steder å parkere langs veien innover. Terrenget varierer fra rolig furumo til kupert og krevende skråli.

Kontaktperson: Erik Mælingen mobil 92 43 03 13 og Ole Nyhagen mobil 40 40 73 14

 

AKLANGEN NV:

Målestokk 1 :10 000, Utgitt 2010 Post 46 – 60 + 3 høydeposter. Postene står ute fra 01.06.17 til 06.10.17

Området ligger ca. 8 km vest for Hønefoss. Følg rv. 35 mot Ask. Ta av mot Aklangen. (Bomvei – kr. 30,-).
Fine bade og fiskemuligheter.Postene ligger på nordsiden av veien. Terrenget er middels kupert skogsterreng med en del myrer og grøfter.
Kart har noen ny tråkk og stier som ikke står på kartet.

Kontaktperson: Marit Kjemperud, 92 29 18 33 og Anders Langvandsbråten, 97 95 61 65.

 

GOD TUR!