Finn Fram dag med tur-o åpning i samarbeid med DNT Ringerike

Søndag 2. april 2017

Fremmøte: Hensmoen – kl. 12.00 – Merket fra E16

Vi tilbyr følgende aktiviteter:

 • Tur-o åpning med salg av poser for både ”Skogstrimmen“ og “Minitrimmen”
 • Lynkurs i bruk av kart og kompass
 • Orienteringsløype med spennende aktiviteter underveis
 • Premie til alle
 • Mulighet for å grille medbrakt bålmat

Jeg har hørt at Trygve Trygg kommer. Kommer du?

trygve-kompass

Vi tilbyr en opplevelsesdag for hele familien!

Kontakt: Marit, tlf. 92291833/mahekje@online.no eller Tom Erik, tlf. 40917812/tom-erik@tompreik.no

Velmøtt!!

ÅRSMØTE ONSDAG 8.MARS 2017 PÅ KLUBBHUSET

INNKALLING til Årsmøte onsdag  8.mars 2017 kl. 18.30

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av møteleder, sekretær og to rep. til å underskrive protokoll
Behandle gruppeårsmeldinger ski – orientering
Behandle regnskapet i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette medlemskontingent
Vedta Fossekallen ILs budsjett
Behandle Fossekallen ILs organisasjonsplan

Foreta følgende valg:

 1. Leder og nestleder
 2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 4. 2 revisorer
 5. Representanter til ting og møter i de org. Idrettslaget er tilsluttet
 6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Saker til behandling må være styret i hende innen 17. februar!

 

STYRET I FOSSEKALLEN IL

 

Hyggelig sesongavslutning i Fossekallens O-gruppe

img_0301

Med sin årlige utdeling av tur-orienterings merker, plaketter og andre utmerkelser, markerte o-gruppa i Fossekallen avslutningen på en travel o-sommer for i år.

Når det gjelder tur-orientering og «stolpeorientering» så har det vært en markant økning av deltakere i år. «Veldig gledelig at flere benytter seg av dette tilbudet» sier Marit Kjemperud som er nestleder i Fossekallen IL.

I tillegg ble det nye tilbudet “stolpeturorientering for alle “ som tur-o gruppa lanserte i Hønefoss i år godt mottatt. Dette er et lavterskeltilbud som er tilrettelagt for rullestolbrukere. I alt sto 50 poster utplassert på 4 forskjellige kart, og disse ble flittig besøkt i løpet av sommeren. Fossekallen var den største klubben i landet når det gjelder funksjonshemmede som har benyttet seg av dette tilbudet, og fikk i høst rosende omtale av Norges Orienteringsforbund.

Gjennom sommeren har Fossekallen arrangert 3 av 10 karuselløp og Jonsokløpet i juni. Jonsøkløpet var i år et samarbeide med Østmarka OK. Dette medførte til større deltakelse enn tidligere år.

Ellers har vi også i år arrangert o-løp for funksjonshemmede, ett på våren og ett på høsten sier Kjemperud. Disse var tilrettelagt for rullestolbrukere. Det siste av disse ble et samarbeide med Ringerike Turistforening. Kjemperud vil også gi en stor takk til alle som alle som bidro med kaker og premier på avslutningen vår og ønsker alle O-interesserte god vinter.

 

Sesongavslutning på Klubbhuset i Schjongslunden

FREDAG 18. NOVEMBER KL. 1800 INVITERER VI TIL EN HYGGEAFTEN PÅ KLUBBHUSET I SCHJONGLUNDEN. 

VI HÅPER ALLE SOM HAR TILKNYTNING TIL LAGET KAN KOMME, OG INNBYR SPESIELT ALLE SOM HAR DELTATT PÅ TUR-ORIENTERING, STOLPEJAKT OG OPPLEGG FOR FUNKSJONSHEMMEDE I SOMMER.

orientering

VI SERVERER KAFFE OG KAKE! DELER UT MERKER TIL ”SKOGSTRIMMEN” OG PREMIER TIL KLUBBMESTERE.