Jonsokløpet med PWT cup på nytt kart

Til helgen er det duket for nok et o-løp i Ringeriksskogen. Da arrangerer vi det 65 Jonsokløpet på vårt nye kart i Gullerudmarka.
Vi håper på godt fremmøte og fint vær.
Det er anledning å etteranmelde seg frem til fredag kveld.

Søndag 11. juni – første start kl. 11:00.

JONSOKLØPET- er tellende løp i PWT-cup for Buskerud, D/H13-14 og D/H15-16

Hilsen oss i arrangementkomiteen.

 

TURORIENTERING FOR ALLE

Fossekallen IL var i fjor med blant Norges Orienteringsforbund sine pilotklubber i sitt satsingsprosjekt «Turorientering for funksjonshemmede». Vi vil derfor i 2017 også tilby 50 stolper (poster) i Hønefoss nærområde. Stolpene er plassert slik at de skal kunne nåes fra manuell rullestol, men noen av postene kan være noe krevende.

Vi har stolper i følgende områder: Hønefoss Sentrum, Hovsmarka, Eggemoen og Hensmoen.

Du gjør som følger:

 1. Registrer deg som deltaker på www.turorientering.no/fossekallenil
 2. Last ned kart og klippekort gratis fra denne siden
 3. Finn en post (se bilde under)
 4. Registrer koden på www.turorientering.no/fossekallenil eller noter den på klippekortet som sendes til Marit Kjemperud (se adresse under)

Postene er stolper som står plassert i terrenget og merket på kartet med en rød ring. Postene består av små metallskilt på framsiden av hver stolpe. Her står det et unikt post nummer og en kode for hver post (stolpe, se bilde under).

Ved registrering av kodene på www.turorientering.no/fossekallenil , eller å sende klippekortet til Marit Kjemperud, Sørflatveien13, 3516 Hønefoss før 5. oktober er du med i trekningen av flotte premier. NB!! Premieliste blir lagt ut på www.turorientering.no/fossekallenil

Det skal nå være mulig å oppnå turorienteringsmerke for funksjonshemmede som registrerer minst 20, 30 eller 40 poster. Husk å hake av for funksjonshemmede.

Husk å legge inn klippene på nettet etter turen. GOR TUR!!

Grenseløs Møteplass – Lørdag 20. mai

Grensløs Møteplass er et gratis arrangement for funksjonshemmede i hele Buskerud. Her vil idrettsglede og mestringsopplevelser stå i fokus uavhengig av hvilken
funsjonsnedsettele deltageren har. Målgruppen er primært personer i alderen 7 – 18 år. Voksne personer er også velkommen til å delta.

Sted: Hønefoss Arena
Dato: Lørdag 20. mai
Oppmøte: kl. 10:30

Påmelding innen 10. mai til: Adrian.Oleson@ringerike.kommune.no.

Fossekallen IL vil her delta med en enkel orienteringsløype ved Hønefoss Arena. Vi kommer til å ha et lynkurs i  kart og kompass.

 

Finn Fram dag med tur-o åpning i samarbeid med DNT Ringerike

Søndag 2. april 2017

Fremmøte: Hensmoen – kl. 12.00 – Merket fra E16

Vi tilbyr følgende aktiviteter:

 • Tur-o åpning med salg av poser for både ”Skogstrimmen“ og “Minitrimmen”
 • Lynkurs i bruk av kart og kompass
 • Orienteringsløype med spennende aktiviteter underveis
 • Premie til alle
 • Mulighet for å grille medbrakt bålmat

Jeg har hørt at Trygve Trygg kommer. Kommer du?

trygve-kompass

Vi tilbyr en opplevelsesdag for hele familien!

Kontakt: Marit, tlf. 92291833/mahekje@online.no eller Tom Erik, tlf. 40917812/tom-erik@tompreik.no

Velmøtt!!

ÅRSMØTE ONSDAG 8.MARS 2017 PÅ KLUBBHUSET

INNKALLING til Årsmøte onsdag  8.mars 2017 kl. 18.30

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Valg av møteleder, sekretær og to rep. til å underskrive protokoll
Behandle gruppeårsmeldinger ski – orientering
Behandle regnskapet i revidert stand
Behandle innkomne forslag og saker
Fastsette medlemskontingent
Vedta Fossekallen ILs budsjett
Behandle Fossekallen ILs organisasjonsplan

Foreta følgende valg:

 1. Leder og nestleder
 2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 4. 2 revisorer
 5. Representanter til ting og møter i de org. Idrettslaget er tilsluttet
 6. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Saker til behandling må være styret i hende innen 17. februar!

 

STYRET I FOSSEKALLEN IL